Articles

Coronavirus telewerkaangifte vanaf 1 april 2021

Coronavirus telewerkaangifte vanaf 1 april 2021

Coronavirus telewerkaangifte vanaf 1 april 2021

30.03.2021 BE law

Telethuiswerk is verplicht voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten of dienstverlening. Om versterkt te kunnen toezien op de naleving van het verplicht telethuiswerk, werd recent beslist dat alle werkgevers vanaf april 2021 maandelijks een beperkt aantal gegevens aan de RSZ moeten meedelen.

Voor wie geldt de aangifteverplichting?

De aangifteverplichting geldt voor alle werkgevers in de publieke sector en de privésector, met uitzondering van ondernemingen of entiteiten die verplicht volledig gesloten zijn.

Welke gegevens moeten worden doorgeven?

Hoewel het ministerieel besluit enkel spreekt over het registreren van “werknemers”, dient het begrip volgens de richtlijnen van de RSZ zeer ruim te worden geïnterpreteerd. Volgende gegevens moeten volgens de RSZ worden doorgegeven:

  • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming (per vestigingseenheid indien er meerdere vestigingseenheden zijn), inclusief de uitzendkrachten, het personeel van een andere werkgever en de personen met het statuut van zelfstandige die op structurele basis in de vestigingseenheid werken;
  • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming en die een functie uitoefenen die niet-telewerkbaar is (per vestigingseenheid indien er meerdere vestigingseenheden zijn). Een niet-telewerkbare functie is elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden (bijvoorbeeld arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg,...); 

Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.

Personen die slechts uitzonderlijk of punctueel (en dus niet-structureel) aanwezig zijn (bv. voor herstellingen, schoonmaak of onderhoud), dienen niet in aanmerking te worden genomen.

Hoe gebeurt de aangifte?

De aanmelding en aangifte dienen te gebeuren aan de hand van e-ID, Itsme of de andere technische mogelijkheden die door het toegangssysteem CSAM worden aangeboden.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

Deze aangifte heeft betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand. Voor de eerste keer dient de aanmelding dus ten laatste te gebeuren op 6 april 2021.

Meer details

Meer details vindt u hier terug.

Related news

12.11.2021 NL law
Termijn indienen vaststellingaanvraag NOW-1 verlengd tot en met 9 januari 2022

Short Reads - De termijn voor het indienen van de aanvraag om vaststelling van de NOW-1 subsidie is verlengd tot en met 9 januari 2022. Dit heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt nadat na 31 oktober 2021 (de laatste dag van de oorspronkelijke termijn) werd vastgesteld dat 9.438 werkgevers nog geen aanvraag om vaststelling hebben ingediend. Deze groep werkgevers – die wel een subsidieverlening en voorschot heeft ontvangen – vertegenwoordigt ongeveer 320 miljoen euro aan verstrekte voorschotten (4% van het totaal aan verstrekte voorschotten).

Read more

09.11.2021 NL law
Staatssecretaris doet appèl op werkgevers: ga prudent om met inhalen van min-uren

Short Reads - Op 26 oktober 2021 ging de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer in op de problematiek rond het inhalen van min-uren. Al eerder dit jaar nam de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie hierover aan. In deze motie wordt het onwenselijk geacht dat werkgevers die NOW-steun ontvangen voor de lonen van werknemers, tegelijkertijd werknemers verplichten om tijdens corona opgebouwde min-uren later in te halen.

Read more

11.11.2021 NL law
Van de WTV naar de NOW en weer terug

Short Reads - Aan het begin van de coronacrisis zijn de Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004 (WTV) ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Op 1 oktober 2021 is de WTV weer ongewijzigd geïntroduceerd. 

Read more