Employment, Benefits and Pensions

London black cab and double decker bus from a tunnel with graffiti
Article
NL Law

Kunnen de redelijkheid en billijkheid en het goed werkgeverschap meebrengen dat de werkgever gehouden is de werknemer te compenseren voor het verslechterde indexatieperspectief?

De Hoge Raad heeft een drietal belangrijke uitspraken gedaan met betrekking tot het goed werkgeverschap in relatie tot voorwaardelijke indexatie, waaronder het recente John Crane-arrest. Wij bespreken kort deze drie arresten.

Continue reading
Steiger aan het water
Article
NL Law

Non-activiteit en de uitbetaling van de opzegtermijn onder de WNT: nog steeds ingewikkeld!

De uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch van 10 augustus 2023, vormt een nieuw hoofdstuk in de discussie over non-activiteit onder de WNT.

Continue reading
High street shoppers Amsterdam
Article
NL Law

Het Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten: een nieuw toelatingsstelsel met (nog) veel haken en ogen

Op 6 oktober 2023 is het Wetvoorstel toelating ter beschikkingstelling van arbeidskrachten (het wetsvoorstel) ingediend bij de Tweede Kamer.

Continue reading
Cropped close-up of two people sitting at a table and shaking hands
Article
NL Law
EU Law

Blijf up-to-date met Stibbe’s Equal Pay website

Stibbe’s Equal Pay Team lanceert vandaag, op Equal Pay Day in Nederland, een website die werkgevers een uitgebreid en praktisch overzicht biedt van alle juridische aspecten van gelijke beloning voor vrouwen en mannen. 

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date