Employment, Benefits and Pensions

Binnenhof the Hague Den Haag
Article
NL Law

Bestuursrechtelijke handhaving arbeidsrechtelijke wetten: waarschuwing en stillegging

In verschillende arbeidsrechtIn verschillende arbeidsrechtelijke wetten is een combinatie te vinden van civielrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving.

Continue reading
Straatbeeld, benen
Article
NL Law

E-book: ‘Gelijke beloning van vrouwen en mannen. De belangrijkste nieuwe verslaggevingsverplichtingen op Europees niveau’

Ter gelegenheid van internationale vrouwendag publiceerden we in maart het e-book ‘Gelijke beloning van vrouwen en mannen. De belangrijkste wetgevingsinitiatieven op Europees en nationaal niveau’.

Continue reading
Amsterdam Rozengracht
Article
NL Law

Overlappende verplichtstellingen: is ingrijpen van de wetgever nodig?

In dit artikel gaat Phinney Disseldorp specifiek in op de problematiek van overlap van verplichtstellingsbesluiten, met als kernvraag of er aanvullende wettelijke voorschriften nodig zijn.

Continue reading
Amsterdam gracht brug
Article
NL Law

Q&A: ‘Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen’

De Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (“Wnbf”) treedt op 1 januari 2023 in werking. De Wnbf brengt enkele wijzigingen aan in de Wet op het financiële toezicht (“Wft”).

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date