Employment, Benefits and Pensions

London skyline financial district
Article
NL Law

De Wtta part II: invulling van het normenkader, maar nog steeds (veel) onduidelijkheid

In een eerdere bijdrage hebben wij het Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (de Wtta) besproken.

Continue reading
Reception waiting room with modern chairs, a coffee table and a view on the Brussels city center at Stibbe in Brussels
Article
NL Law

Het nieuwe voorstel tot herziening van de richtlijn Europese Ondernemingsraden: wat gaat er veranderen?

We gaan in op de belangrijkste wijzigingen uit het voorstel tot wijziging van de Richtlijn Europese Ondernemingsraden, en wat deze concreet zullen kunnen gaan betekenen voor werkgevers en Europese ondernemingsraden ("EORs").

Continue reading
Woman working at laptop
Article
NL Law

Internationale vrouwendag 2024: hoe zit het met de rechtspositie van vrouwen op de werkvloer en de arbeidsmarkt?

In deze bijdrage gaan we in op de ontwikkelingen op dit gebied, in het bijzonder op de onderwerpen (i) gelijke beloning, (ii) zwangerschapsdiscriminatie en (iii) gelijke kansen bij werving en selectie.

Continue reading
London black cab and double decker bus from a tunnel with graffiti
Article
NL Law

Opzegging arbeidsovereenkomst in de proeftijd wegens verboden onderscheid (annotatie)

Astrid Helstone en Fiona Stewart behandelen een zaak waarin de opzegging van een arbeidsovereenkomst in de proeftijd wegens zwangerschap wordt besproken.

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date