Stibbe | Leading independent law firm

We are Stibbe,
Data Protection specialists
Intellectual Property specialists
Environment and Planning specialists
Information Technology specialists
Compliance and Sanctions specialists
Capital Markets specialists
Corporate Fraud and Criminal Law specialists
Foreign Investments specialists
Insolvency and Restructuring specialists
Litigation and Dispute Resolution specialists
Investment Management specialists
Public Law specialists
Real Estate and Construction specialists
Projects specialists
Banking and Finance specialists
Insurance and Reinsurance specialists
Corporate and M&A specialists
Procurement Law specialists
Employment and Benefits specialists
EU Law, Competition and Regulation specialists
Supreme Court specialists
Tax specialists
Pensions specialists
Practice areas
Markets

Our people

No results found

Latest news & insights

Upcoming events

Recent publications

19.09.2018 NL law
Algemene overheidsbesluiten alleen nog digitaal publiceren?

Articles - Toegegeven, het onderwerp publicatie van overheidsbesluiten was in de zomermaanden een beetje buiten mijn zichtveld geraakt. Daaraan kwam abrupt een einde met de kennisname van de internetconsultatiereacties op het conceptvoorstel van de Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen. Er zijn belangrijke veranderingen op komst die positief kunnen worden gewaardeerd maar voor een deel niet onomstreden zijn.

13.09.2018 NL law
Centrale Raad van Beroep verduidelijkt publieke-taakjurisprudentie ten behoeve van het bestuursorgaanbegrip

Short Reads - De Centrale Raad van Beroep (CRvB) verduidelijkt in een uitspraak van 15 augustus 2018 zijn publieke-taakjurisprudentie over de vraag wanneer een privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap, een bestuursorgaan is als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 aanhef en onder b Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Our locations

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring