Stibbe | Leading independent law firm

We are Stibbe,
Litigation and Dispute Resolution specialists
Corporate and M&A specialists
Tax specialists
Insurance and Reinsurance specialists
Capital Markets specialists
EU Law, Competition and Regulation specialists
Intellectual Property specialists
Foreign Investments specialists
Investment Management specialists
Projects specialists
Real Estate and Construction specialists
Environment and Planning specialists
Banking and Finance specialists
Information Technology specialists
Supreme Court specialists
Pensions specialists
Public Law specialists
Corporate Fraud and Criminal Law specialists
Compliance and Sanctions specialists
Insolvency and Restructuring specialists
Procurement Law specialists
Data Protection specialists
Employment and Benefits specialists
Practice areas
Markets

Our people

No results found

Latest news & insights

 • 13.08.2019 NL law
  Stibbe advises Mitsui, Modec and others

  Experience - Stibbe advised Mitsui & Co., Ltd. Modec, Inc., Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. and Marubeni Corporation as sponsors on the offering of US$ 1,100,000,000 senior secured notes by MV24 Capital B.V.

  Read more
 • 13.08.2019 NL law
  Stibbe advises ADNOC

  Experience - Stibbe together with Shearman & Sterling advised the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) on the acquisition of a 10% interest in VTTI BV, the owner and operator of storage terminals in 14 countries, including amongst others the Netherlands and Belgium, with 60 million barrels of capacity. Vitol and the IFM Global Infrastructure Fund will both own a 45% interest in VTTI.

  Read more
 • 30.07.2019 NL law
  Stibbe advises Fiserv

  Experience - Stibbe advises Fiserv Inc., a leading NASDAQ-listed global provider of payments and financial technology solutions, in obtaining a declaration of no objection from the Dutch Central Bank, in relation to its acquisition of NYSE-listed First Data Corporation, a global leader in commerce-enabling technology. We advise Fiserv alongside Sullivan & Cromwell.

  Read more
 • 26.07.2019 NL law
  Stibbe advises Centtrip

  Experience - Stibbe advises Centtrip, one the UK's premier and most innovative financial technology companies, on its expansion into the European mainland by setting up a regulated electronic money institution in the Netherlands and its licence application with the Dutch Central Bank.

  Read more

Upcoming events

Recent publications

14.08.2019 NL law
Wijziging Arbowetgeving in aantocht: tegengaan arbeidsmarktdiscriminatie bij werving en selectie

Short Reads - In haar kamerbrief van 11 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Ark van SZW aangekondigd dat zij na de zomer van 2019 een wetsvoorstel aan de Raad van State wil aanbieden dat ten doel heeft om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Dit voorstel heeft gevolgen voor het wervings- en selectieproces van werkgevers én voor partijen zoals wervings- en selectiebureaus en online platforms die dergelijke diensten verlenen aan werkgevers. Daartoe zullen de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs naar verwachting worden gewijzigd.

14.08.2019 BE law
Verklaring van openbaar nut is geen "project" in de zin van de MER-regelgeving

Articles - In een recent arrest bevestigt de Raad van State dat "verklaringen van openbaar nut", bedoeld in artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen niet onder het begrip "project" uit de project-MER-regelgeving valt. Of hetzelfde geldt voor elk type gelijkaardige administratieve toelating, is daarmee evenwel nog niet gezegd. Niettemin geeft de Raad met zijn arrest een belangrijk signaal dat niet elke mogelijke toelating onder de project-MER-regelgeving valt.

13.08.2019 NL law
Exit willekeursluis: een nieuwe rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften

Short Reads - Met ingang van 1 juli 2019 geldt er een nieuwe maatstaf voor de rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften ("avv's"). De (bestuurs)rechter laat met de '1 juli-uitspraken' van de Centrale Raad van Beroep (die zijn afgestemd met de andere hoogste rechterlijke colleges) definitief de terughoudende zogenaamde 'willekeursluis' uit het klassieke Landbouwvliegers-arrest los. Als de rechtmatigheid van een avv aan de orde is, zal de rechter dit avv voortaan intensiever en kritischer toetsen aan algemene rechtsbeginselen.

Our locations

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring