Environment and Planning

Stibbeblog

Environment and Planning | NL & EU Law

On this blog, our specialists from our Amsterdam office share the latest developments in EU, Dutch and regional environmental law and planning. They analyse recent judgments, give guidance to legislative changes and comment on various topics.

Environment and Energy | BE & EU Law

On this blog, our specialists from our Brussels office share the latest developments in EU, Belgian and regional environmental, planning and energy law. They analyse recent judgments, give guidance to legislative changes and comment on various topics.

Freeway cars wind energy
Article
EU Law

Climate change and sustainability - Environmental considerations for a sustainable business model

Climate change has become the most important sustainability issue of our time. Three major developments in the field of climate and sustainability inevitably affect the way businesses operate and how they move towards more sustainable business models.

Continue reading
Windmolen IJsselmeer
Article
NL Law

"Evenredig bijdragen" aan stikstofreductie. Wat betekent dat voor de sectoren en specifiek voor de industrie?

De veelbesproken stikstofdoelen zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming en in het coalitieakkoord aangescherpt.

Continue reading
Hoge Raad der Nederlanden
Article
NL Law

Omgevingswet en mobiliteit: verduurzaming van woon-werkverkeer en zakelijk verkeer door middel van het Besluit werkgebonden personenmobiliteit

Valérie van t Lam en Jan Reinier van Angeren schreven voor het Tijdschrift voor omgevingsrecht een artikel over het besluit werkgebonden personenmobiliteit.

Continue reading
Energy plant by the water
Article
NL Law

Afdeling oordeelt: geen algemene plicht tot nul-emissie van zeer zorgwekkende stof PFOS bij watervergunning voor lozing.

Recent oordeelde de Afdeling dat er bij de watervergunning voor lozingen geen algemene plicht is voor nul-emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date