Environment and Planning

Stibbeblog

Environment and Planning | NL & EU Law

On this blog, our specialists from our Amsterdam office share the latest developments in EU, Dutch and regional environmental law and planning. They analyse recent judgments, give guidance to legislative changes and comment on various topics.

Environment and Energy | BE & EU Law

On this blog, our specialists from our Brussels office share the latest developments in EU, Belgian and regional environmental, planning and energy law. They analyse recent judgments, give guidance to legislative changes and comment on various topics.

Office buiding
Article
NL Law

Preventieve zorgplicht uit artikel 13 Wbb vereist niet dat bodemverontreiniging in het geheel voorkomen dient te worden

Op grond van artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb) geldt er een algemene zorgplicht die verplicht om bij (dreigende) bodemverontreiniging alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs gevergd kunnen worden.

Continue reading
Zuidas Amsterdam
Interview
NL Law

Valérie van ’t Lam te zien in televisieprogramma #Ajouad

Op 17 november 21.00 uur is partner Valérie van ’t Lam te zien in het televisieprogramma #Ajouad op NPO3. In deze aflevering gaat presentator Ajouad el Miloudi op zoek naar het DNA van de Zuidas en spreekt daarvoor met mensen die er werken of wonen.

Continue reading
Urban scene
Interview
NL Law

Ministers wisten dat bouwvrijstelling wankel was, toch is er geen plan B

De Raad van State heeft een streep gezet door de bouwvrijstelling, waarmee bouwprojecten ontheven waren van een vergunningsaanvraag voor de aanlegfase en de effecten van hun stikstofuitstoot.

Continue reading
Urban scene
Article
NL Law

Regulering van woon-werkverkeer en zakelijk verkeer uitgesteld tot 1 juli 2023 en andere ontwikkelingen

Op 6 oktober 2022 zond de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de antwoorden op de aanvullende vragen over het ontwerpbesluit Besluit werkgebonden personenmobiliteit (hier te vinden).

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date