Stibbeblog

Public Law | NL & EU Law

Our Public law team advises both companies and public sector organisations on complex public law issues. Our experienced team is renowned for its expert handling of high-level public law cases. Our Public Law practice was the first of its kind in the Netherlands, and this experience, built up over nearly four decades, enables us to find practical and innovative solutions for complex and large-scale matters.

Public Law | BE & EU Law

On this blog, our Brussels public law team shares interesting updates, best practices, and insights into recent caselaw and legislative developments relating to public law in Belgium and Europe. It covers a wide range of topics such as procurement law, public contracts, public companies, regulated sectors, and many others.

Urban scene
Article
NL Law

Termijnoverschrijding in het asielrecht: een kritische bespreking van de Afdelingsuitspraak van 6 juli en haar gevolgen

Op 6 juli 2022 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het ontbreken van het beroep niet tijdig beslissen in het asielrecht in strijd is met het Unierecht.

Continue reading
Den Haag Binnenhof The Hague
Article
NL Law

Oorlog en burgerdoelen: het recht is helder maar nu de praktijk nog

De rechtbank oordeelt dat de Staat met het bombardementonrechtmatig heeft gehandeld en dat de schade in een volgende procedure moet worden begroot. Dit ondanks het feit dat terecht wordt aangenomen dat geen sprake is van (oorlogs)misdaden.

Continue reading
Office buiding
Article
NL Law

Preventieve zorgplicht uit artikel 13 Wbb vereist niet dat bodemverontreiniging in het geheel voorkomen dient te worden

Op grond van artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb) geldt er een algemene zorgplicht die verplicht om bij (dreigende) bodemverontreiniging alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs gevergd kunnen worden.

Continue reading
Stibbe Brussels office building
Article
NL Law

Meer ruimte voor termijnoverschrijding

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven bieden meer ruimte voor het aannemen van een verschoonbare overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen.

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date