Stibbeblog

Public Law | NL & EU Law

Our Public law team advises both companies and public sector organisations on complex public law issues. Our experienced team is renowned for its expert handling of high-level public law cases. Our Public Law practice was the first of its kind in the Netherlands, and this experience, built up over nearly four decades, enables us to find practical and innovative solutions for complex and large-scale matters.

Public Law | BE & EU Law

On this blog, our Brussels public law team shares interesting updates, best practices, and insights into recent caselaw and legislative developments relating to public law in Belgium and Europe. It covers a wide range of topics such as procurement law, public contracts, public companies, regulated sectors, and many others.

Office buiding
Article
NL Law

Preventieve zorgplicht uit artikel 13 Wbb vereist niet dat bodemverontreiniging in het geheel voorkomen dient te worden

Op grond van artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb) geldt er een algemene zorgplicht die verplicht om bij (dreigende) bodemverontreiniging alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs gevergd kunnen worden.

Continue reading
Stibbe Brussels office building
Article
NL Law

Meer ruimte voor termijnoverschrijding

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven bieden meer ruimte voor het aannemen van een verschoonbare overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen.

Continue reading
Motherboard
Article
EU Law

Océane Dieu contributed to the book 'Artificial Intelligence and National Security'

Artificial Intelligence is increasingly used for National Security purposes. But what about human rights? Océane Dieu sheds a light on the topic in a chapter she wrote for the book 'Artifical Intelligence and National Security'.

Continue reading
Windmolenpark water
Article
NL Law

Daadwerkelijke beëindiging bestaande bedrijven vereist voor toepassing externe saldering stikstofdepositie

Het uitkopen van stikstofuitstotende bedrijven wordt in de huidige stikstofcrisis regelmatig als oplossing aangedragen voor het kunnen faciliteren van nieuwe projecten.

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date