umraniye escort pendik escort
maderba.com
implant
olabahis
canli poker siteleri meritslot oleybet giris adresi betgaranti
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
sikis
bodrum escort
Articles

Wet zorgplicht kinderarbeid: een juridische verankering van een zorgplicht die voldoende inzicht geeft in wat van ondernemingen wordt verwacht?

Wet zorgplicht kinderarbeid: een juridische verankering van een zorgp

Wet zorgplicht kinderarbeid: een juridische verankering van een zorgplicht die voldoende inzicht geeft in wat van ondernemingen wordt verwacht?

18.11.2020 NL law

De Wet zorgplicht kinderarbeid roept diverse vragen op. Welke verplichtingen gelden voor ondernemingen om aan de zorgplicht te voldoen en welke punten behoeven nog verduidelijking?

Met de Wet zorgplicht kinderarbeid (hierna: Wzk) is de plicht voor ondernemingen om te waken voor kinderarbeid in de eigen productieketen door middel van het betrachten van gepaste zorgvuldigheid juridisch verankerd in Nederland. Hoewel het de verwachting is dat de Wzk niet voor 2022 in werking treedt, volgt hieruit wel dat ondernemingen al rekening moeten houden met de uit de Wzk voortvloeiende verplichtingen vanaf 13 november 2019, de datum waarop de wet in het Staatsblad is gepubliceerd. Wat ondernemingen precies moeten doen om die gepaste zorgvuldigheid (due diligence) te betrachten, zal worden verduidelijkt in een nog op te stellen algemene maatregel van bestuur (hierna: amvb). Het op 10 juli 2020 aangeboden evaluatierapport van de IMVO-convenanten3 wordt meegenomen bij het uitwerken van de amvb. Het doel van dit rapport is het geven van inzicht in de mate waarin deze convenanten de toepassing van gepaste zorgvuldigheid bevorderen.

In dit artikel brengt Shanne Verkerk de Wzk voortvloeiende verplichtingen in kaart om te bezien wat ondernemingen nu al kunnen ondernemen om aan die verplichtingen te voldoen. Ook bespreekt ze de mogelijke gevolgen bij niet-nakoming van de uit de Wzk voortvloeiende verplichtingen.

Daarnaast gaat ze in op de punten ten aanzien waarvan de amvb nog verduidelijking moet bieden. De uitkomsten van de evaluatie van de IMVO-convenanten in dit kader wordt ook kort besproken.

Lees de publicatie hier.

 

Bb 2020/91 - Verkerk, S.A. - 26-10-2020
Bedrijfsjuridische berichten, Wet zorgplicht kinderarbeid: een juridische verankering van een zorgplicht die voldoende inzicht geeft in wat van ondernemingen wordt verwacht?

Related news

08.04.2021 NL law
Recente NOW-jurisprudentie

Short Reads - In de afgelopen periode zijn er weer uitspraken over de NOW gepubliceerd die van belang kunnen zijn voor werkgevers. Zo zijn er uitspraken gedaan over de vaststelling van de loonsom en de keuzes die al bij de aanvraag voor de subsidieverlening moeten worden gemaakt. Daarnaast laat een recente uitspraak zien dat een civiele vordering inzake het mislopen van NOW-steun niet slaagt.

Read more

06.04.2021 NL law
Podcast: 'de NOW en het bonusverbod'

Short Reads - Hoe werkt het bonusverbod voor werkgevers die NOW aanvragen? Geldt dit verbod ook voor sales medewerkers? En, hoe zit dat nou met buitenlandse moederbedrijven die in Nederland wel bonussen mogen uitkeren? In de tweede aflevering van een vierdelige podcastserie over de NOW geven arbeidsrechtadvocaat Astrid Helstone en advocaat bestuursrecht Sandra Putting antwoord op deze en andere vragen over de NOW en het bonusverbod.

Read more

08.04.2021 NL law
Voorzieningenrechter Afdeling: beroep van een niet-belanghebbende toch ontvankelijk wegens het Varkens in nood-arrest

Short Reads - De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat in een recente uitspraak op voorhand uit van de ontvankelijkheid van een beroep van een persoon die een zienswijze heeft ingediend over een ontwerp-inpassingsplan. Dit terwijl de betreffende persoon geen feitelijke gevolgen van het plan ondervindt en dus geen belanghebbende is.

Read more

07.04.2021 NL law
Het Schone Lucht Akkoord en de industrie: de overheid zet in op strengere emissie-eisen

Short Reads - Op 26 maart 2021 werd de uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord aan de Tweede Kamer aangeboden. Hiermee wordt een aanzet gegeven naar het concretiseren van de emissiereductieafspraken die in het Schone Lucht Akkoord zijn neergelegd.  In dit blog gaan wij nader in op deze materie. In het bijzonder geven wij een overzicht van de maatregelen voor de industrie die in het Schone Lucht Akkoord en de uitvoeringsagenda zijn opgenomen en de stand van zaken omtrent de uitwerking van deze maatregelen in de praktijk.

Read more

23.03.2021 NL law
E-book ‘Overzicht van de NOW-1, de NOW-2 en de NOW-3’

Articles - De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is momenteel een van de belangrijkste steunmaatregelen voor Nederlandse werkgevers. Als gevolg van de voortdurende coronacrisis kent de noodmaatregel inmiddels vijf tranches - verdeeld over drie subsidieregelingen.

Read more