Short Reads

L’instauration d’une couverture décès pour les pensions complémentaires à partir du 1er janvier 2016

L’instauration d’une couverture décès pour les pensions complémentaires à partir du 1er janvier 2016

L’instauration d’une couverture décès pour les pensions complémentaires à partir du 1er janvier 2016

05.02.2016 BE law

La nouvelle loi introduit également la possibilité aux travailleurs qui quittent leur employeur à partir du 1er janvier 2016, de laisser leurs réserves acquises auprès de l’institution de retraite professionnelle de leur ancien employeur et d’opter pour une couverture décès qui correspond au montant des réserves acquises.

Also available in Dutch

Cette couverture décès est financée par les réserves acquises. Aucun contrôle médical préalable n’est exigé.

Le ratio legis est que les réserves acquises servent tout d’abord à constituer une retraite complémentaire le plus élevée possible. Dans ce cas, si le travailleur le souhaite, il doit opter expressément pour la couverture décès - étant donné l’impact financier sur la retraite complémentaire – sur base des réserves acquises auprès de son ancien employeur. Le travailleur dispose d’un an dès sa sortie, après lequel la possibilité vient à expiration.

Lors du départ, les travailleurs devront être informés de la (possible) couverture décès existante ainsi que du montant et du type de prestation dans le cadre de cette couverture. De plus, ils devront être informés de la nouvelle possibilité d’opter pour une couverture décès sur base du montant des réserves acquises. Si on réussit à le calculer, le montant des réserves acquises sera également communiqué si l’affilié(e) opterait pour une couverture décès sur base des réserves acquises. Le but est de clarifier l’impact financier du choix d’une couverture décès sur les réserves acquises à l’âge légal de la retraite.

(Articles 4, 5 et 6 de Loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, M.B. 24 décembre 2015).

Team

Related news

17.10.2018 NL law
“Inlener” is onderneming waar terbeschikkingstelling feitelijk plaatsvindt. Beloning uitzendkrachten volgens cao eindinlener

Articles - In deze annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland op 27 maart 2018 gaat Johan Zwemmer in op de vraag of bij doorlening sprake is van een uitzendovereenkomst: de werknemer verricht immers geen arbeid voor de doorlener maar voor een andere derde en er is geen sprake van een (opdracht)overeenkomst tussen zijn werkgever en die andere derde.

Read more

01.11.2018 NL law
Overgangspremie VPL geen onderdeel van bezoldiging WNT nu bestuurder geen gebruik kan maken van vroegpensioen

Articles - In deze annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland op 13 augustus 2018 gaat Astrid Helstone op de vraag welke maatstaf moet worden aangelegd voor het wel of niet meerekenen van een looncomponent of afdracht van premies voor het wettelijk bezoldigingsmaximum onder de Wet normering topinkomens (WNT): is relevant of de topfunctionaris uiteindelijk wel of geen voordeel geniet? In geschil is hier de overgangspremie VPL.

Read more

31.10.2018 NL law
Het derdenbeding en driehoeksrelaties in het arbeids- en pensioenrecht: (weder)tewerkstelling en de uitvoeringsovereenkomst

Articles - Zodra sprake is van een situatie waarin de werkgever met een derde contracteert en dit een overeenkomst betreft die ook betrekking heeft op de werknemer, kan sprake zijn van afspraken die kwalificeren als een derdenbeding jegens de werknemer. Gevolg is dat de werknemer, na aanvaarding van dit derdenbeding, partij wordt bij die overeenkomst en een zelfstandig vorderingsrecht heeft op de derde. Andersom kan het ook zijn dat de derde zich beroept op een derdenbeding in een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

Read more

28.08.2018 NL law
Het aanleidingsvereiste: hetzelfde werk voor dezelfde klanten is onvoldoende voor opvolgend werkgeverschap

Articles - De werknemer betoogde in deze zaak dat sprake was van opvolgend werkgeverschap omdat hij zowel bij TSN als bij Tzorg jarenlang – drie jaar Tzorg, twee jaar TSN en weer twee jaar Tzorg – exact dezelfde werkzaamheden had verricht (het verlenen van dezelfde zorg aan dezelfde cliënten). De kantonrechter maakte daar korte metten mee: dit door de werknemer gehanteerde criterium is te breed en zou tot zeer ongerijmde uitkomsten kunnen leiden.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring