Short Reads

L’instauration d’une couverture décès pour les pensions complémentaires à partir du 1er janvier 2016

L’instauration d’une couverture décès pour les pensions complémentaires à partir du 1er janvier 2016

L’instauration d’une couverture décès pour les pensions complémentaires à partir du 1er janvier 2016

05.02.2016 BE law

La nouvelle loi introduit également la possibilité aux travailleurs qui quittent leur employeur à partir du 1er janvier 2016, de laisser leurs réserves acquises auprès de l’institution de retraite professionnelle de leur ancien employeur et d’opter pour une couverture décès qui correspond au montant des réserves acquises.

Also available in Dutch

Cette couverture décès est financée par les réserves acquises. Aucun contrôle médical préalable n’est exigé.

Le ratio legis est que les réserves acquises servent tout d’abord à constituer une retraite complémentaire le plus élevée possible. Dans ce cas, si le travailleur le souhaite, il doit opter expressément pour la couverture décès - étant donné l’impact financier sur la retraite complémentaire – sur base des réserves acquises auprès de son ancien employeur. Le travailleur dispose d’un an dès sa sortie, après lequel la possibilité vient à expiration.

Lors du départ, les travailleurs devront être informés de la (possible) couverture décès existante ainsi que du montant et du type de prestation dans le cadre de cette couverture. De plus, ils devront être informés de la nouvelle possibilité d’opter pour une couverture décès sur base du montant des réserves acquises. Si on réussit à le calculer, le montant des réserves acquises sera également communiqué si l’affilié(e) opterait pour une couverture décès sur base des réserves acquises. Le but est de clarifier l’impact financier du choix d’une couverture décès sur les réserves acquises à l’âge légal de la retraite.

(Articles 4, 5 et 6 de Loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, M.B. 24 décembre 2015).

Team

Related news

28.08.2018 NL law
Het aanleidingsvereiste: hetzelfde werk voor dezelfde klanten is onvoldoende voor opvolgend werkgeverschap

Articles - De werknemer betoogde in deze zaak dat sprake was van opvolgend werkgeverschap omdat hij zowel bij TSN als bij Tzorg jarenlang – drie jaar Tzorg, twee jaar TSN en weer twee jaar Tzorg – exact dezelfde werkzaamheden had verricht (het verlenen van dezelfde zorg aan dezelfde cliënten). De kantonrechter maakte daar korte metten mee: dit door de werknemer gehanteerde criterium is te breed en zou tot zeer ongerijmde uitkomsten kunnen leiden.

Read more

25.07.2018 NL law
Rechter niet verplicht tot ambtshalve toepassing van artikel 1:125 lid 2 Wft (annotatie)

Articles - De Wbfo maximeert de vertrekvergoeding van bestuurders en andere dagelijks beleidsbepalers op een vast jaarsalaris (artikel 1:125 lid 2 Wft) en beoogt volgens de parlementaire geschiedenis fundamentele maatschappelijke belangen te beschermen: het tegengaan van excessieve beloningen en het beschermen van de consument, samenleving en de financiële stabiliteit.

Read more

05.06.2018 NL law
Via payrolling tewerkgestelde schoonmaakster is door overgang van onderneming in dienst gekomen van de “verkrijger” van het schoonmaakwerk (annotatie)

Articles -  In het Albron-arrest oordeelde het Hof van Justitie EU (HvJ EU) dat binnen een concern de groepsmaatschappij waarbij de werknemers (intra-concern) tewerk zijn gesteld, maar waarmee zij niet een arbeidsovereenkomst hebben, kan worden beschouwd als vervreemder in de zin van Richtlijn 2001/23/EG. 

Read more

23.07.2018 NL law
Evaluatie Wbfo en start consultatie over mogelijke wijzigingen/wettelijke maatregelen voor vaste beloning

Short Reads - Op 17 juli 2018 heeft de minister van Financiën de twee rapporten over de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) aangeboden aan de Tweede Kamer. Tevens is een maatschappelijke consultatie naar drie wettelijke maatregelen met betrekking tot de vaste beloningen geopend.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring