Criminal Law and Enforcement

Mastbos forest
Article
NL Law
EU Law

ESG regulation: opportunities, more duties of care, increasing likelihood of liability

Companies are swamped by ESG – Environmental, Social and Governance – regulations. The underlying goal is, of course, worth pursuing: a transition to a sustainable world.

Continue reading
Amsterdam Paleis op de Dam
Article
NL Law

Wat is een rechtspersoon in de zin van artikel 51 Sr?

In het septembernummer van Ars Aequi schreef Daan Doorenbos een bijdrage over het onderwerp "Wat is een rechtspersoon in de zin van artikel 51 Sr?".

Continue reading
Reception waiting room with modern chairs, a coffee table and a view on the Brussels city center at Stibbe in Brussels
Article
NL Law

Het WODC-rapport over zelfonderzoek en zelfmelden: what’s next?

Hester Bisscheroux en Amelie Borel Rinkes lichten toe waarom het onterecht is dat de minister de bevindingen uit recent gepubliceerde onderzoeksrapport 'Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven' voorlopig naast zich neer legt.

Continue reading
Close-up of a man's hands typing on a laptop keyboard
Article
NL Law

Nuancering van het overtredersbegrip: bestuursrecht sluit aan bij het strafrecht

Met de twee Afdelingsuitspraken van 31 mei 2023 schept de Afdeling duidelijkheid over het overtredersbegrip ex art. 5:1 lid 2 Awb en de verhouding hiervan tot het functionele daderschapsbegrip in het strafrecht.

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date