Articles

New Companies Code in the works

New Companies Code in the works

New Companies Code in the works

26.07.2017 BE law

On 20 July 2017 the Council of Ministers approved a legislative proposal regarding a new Companies Code [1]. The current Companies Code was last reviewed fully in 1999. The proposal seeks to modernize Belgian company law by altering or omitting outdated provisions, settling long-lingering points of contention and introducing some important innovations.

Overview of changes

Some significant changes and innovations in the proposal include:

  • the abolishment of several legal forms (e.g. CommVA/SCA, CVOA/SCRI);
  • the abolishment of the legal distinction between commercial and civil companies;
  • the introduction of multiple voting shares;
  • the introduction of a cap on the damages regarding director’s liability;
  • the transformation of the BVBA/SPRL into a light vehicle company (flexible legal scheme, no capital requirements);
  • the redefinition of the CVBA/SCRL as a legal form for companies with a specific purpose;

These and other significant proposed changes will be discussed in greater detail in upcoming newsletters and on MyStibbe. Register here for our newsletters and here for MyStibbe

Significance and impact

Considering the broad and sweeping nature of the changes, the new Companies Code will affect every company in various ways. Therefore, its looming enactment calls for a thorough reassessment of every company’s corporate organization in light of the challenges created and opportunities offered by some of the changes.

In the run-up to the decision by the Council of Ministers, Stibbe Partners Dries Hommez and Jan Peeters were interviewed by the Belgian newspaper De Tijd regarding the significance of the proposed changes (“BVBA wordt nieuwe norm”, De Tijd, 11 July 2017).  

Road ahead

The legislative proposal will now be forwarded to the Council of State for its advice before being submitted to Parliament (probably in October 2017). The Chamber is expected to approve the (modified) proposal before the end of the year.

The proposal includes a three-tier transitional scheme that should smooth the implementation of the reforms: as from the entry into force, companies will have five years to amend their articles of association and ten years to convert into another legal form if necessary. However, mandatory rules of law (e.g. the rules regarding the interim allocation of profits) will immediately apply as from the new law’s entry into force.

 

Footnotes:

[1] Press release DutchFrench.

Team

Related news

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

16.09.2022 NL law
Webinar Verschoningsrecht

Articles - Tim de Greve gaat samen met Prof. Petra van Kampen in op actuele ontwikkelingen in het verschoningsrecht tijdens het webinar Verschoningsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk. Dit webinar is hier terug te kijken.

Read more

27.07.2022 NL law
Diversiteit

Short Reads - Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers ("Diversiteitswet") in werking getreden. De Diversiteitswet ziet op het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen ("RvC")[1] en de subtop van grote naamloze en besloten vennootschappen[2] en introduceert daarnaast een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. 

Read more

27.07.2022 NL law
Voortgang consultatie Corporate Governance Code

Short Reads - In februari van dit jaar heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (de "Commissie") een voorstel voor een gewijzigde Nederlandse Corporate Governance Code (de "Code") in consultatie gebracht (klik hier voor het consultatiedocument). Stibbe heeft op deze voorstellen gereageerd. In een eerdere Corporate Alert zijn wij ingegaan op de hoofdlijnen van het voorstel. Daartoe behoren de sterkere aanzet van duurzaamheid en ESG, de rol van aandeelhouders, diversiteit en inclusie, en versterkte aandacht voor gedrag en cultuur. 

Read more

27.07.2022 NL law
Voortgangsbrief modernisering van het ondernemingsrecht

Short Reads - Op 27 juni 2022 zond de minister voor Rechtsbescherming een voortgangsbrief over de modernisering van het ondernemingsrecht naar de Tweede Kamer. De brief is een vervolg op eerdere brieven van zijn ambtsvoorgangers van eind 2018 (zie onze alert) en mei 2020 over dit onderwerp. In de voortgangsbrief gaat de minister in op de laatste stand van zaken van verschillende geplande en lopende wetgevingstrajecten op het terrein van het ondernemingsrecht.

Read more