Corporate and M&A

Amsterdam Zuidas
Article
NL Law

Arrest Europese Hof van Justitie: openbaarheid UBO-register in het geding

Het Europese Hof van Justitie (het “Hof”) heeft in een arrest van 22 november 2022 bepaald dat publieke toegankelijkheid tot informatie in het UBO-register ongeldig is.

Continue reading
Office buiding
Interview
NL Law

BNR: bescherming van vitale sectoren via de wet Vifo

Duco de Boer sprak bij BNR Zakendoen over de aanstaande wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) die vitale sectoren moet beschermen tegen ongewenste buitenlandse verwervingsactiviteiten.

Continue reading
Office buiding
Article
NL Law

Preadvies over de digitale algemene vergadering voor rechtspersonen

De wetgever werkt aan een concept wetsontwerp dat de volledig digitale algemene vergadering voor alle rechtspersonen mogelijk maakt en uiterlijk eind 2022 verwacht wordt.

Continue reading
Amsterdam office building
Article
NL Law

Wie is de UBO? De UBO-registratieverplichting en terugmeldverplichting nader beschouwd

Op 27 maart 2022 was het zover: uiterlijk op die datum moesten in Nederland opgerichte rechtspersonen en personenvennootschappen hun uiteindelijk belanghebbenden, oftewel hun ultimate beneficial owners, hebben geregistreerd in het UBO-register.

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date