Corporate and M&A

Spaceous and illuminated lounge area with large windows, round tables, chairs plants and a sofa at Stibbe in Brussels
Article
NL Law

Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid: werkingsduur verlengd tot 1 februari 2023

De werkingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit opnieuw verlengd. De nieuwe vervaldatum is vastgesteld op 1 februari 2023.

Continue reading
Amsterdam Zuidas
Article
NL Law

Arrest Europese Hof van Justitie: openbaarheid UBO-register in het geding

Het Europese Hof van Justitie (het “Hof”) heeft in een arrest van 22 november 2022 bepaald dat publieke toegankelijkheid tot informatie in het UBO-register ongeldig is.

Continue reading
Office buiding
Interview
NL Law

BNR: bescherming van vitale sectoren via de wet Vifo

Duco de Boer sprak bij BNR Zakendoen over de aanstaande wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) die vitale sectoren moet beschermen tegen ongewenste buitenlandse verwervingsactiviteiten.

Continue reading
Office buiding
Article
NL Law

Preadvies over de digitale algemene vergadering voor rechtspersonen

De wetgever werkt aan een concept wetsontwerp dat de volledig digitale algemene vergadering voor alle rechtspersonen mogelijk maakt en uiterlijk eind 2022 verwacht wordt.

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date