Neodyum Miknatis
maderba.com
implant
olabahis
Casino Siteleri
canli poker siteleri meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Articles

Wet zorgplicht kinderarbeid: een juridische verankering van een zorgplicht die voldoende inzicht geeft in wat van ondernemingen wordt verwacht?

Wet zorgplicht kinderarbeid: een juridische verankering van een zorgp

Wet zorgplicht kinderarbeid: een juridische verankering van een zorgplicht die voldoende inzicht geeft in wat van ondernemingen wordt verwacht?

18.11.2020 NL law

De Wet zorgplicht kinderarbeid roept diverse vragen op. Welke verplichtingen gelden voor ondernemingen om aan de zorgplicht te voldoen en welke punten behoeven nog verduidelijking?

Met de Wet zorgplicht kinderarbeid (hierna: Wzk) is de plicht voor ondernemingen om te waken voor kinderarbeid in de eigen productieketen door middel van het betrachten van gepaste zorgvuldigheid juridisch verankerd in Nederland. Hoewel het de verwachting is dat de Wzk niet voor 2022 in werking treedt, volgt hieruit wel dat ondernemingen al rekening moeten houden met de uit de Wzk voortvloeiende verplichtingen vanaf 13 november 2019, de datum waarop de wet in het Staatsblad is gepubliceerd. Wat ondernemingen precies moeten doen om die gepaste zorgvuldigheid (due diligence) te betrachten, zal worden verduidelijkt in een nog op te stellen algemene maatregel van bestuur (hierna: amvb). Het op 10 juli 2020 aangeboden evaluatierapport van de IMVO-convenanten3 wordt meegenomen bij het uitwerken van de amvb. Het doel van dit rapport is het geven van inzicht in de mate waarin deze convenanten de toepassing van gepaste zorgvuldigheid bevorderen.

In dit artikel brengt Shanne Verkerk de Wzk voortvloeiende verplichtingen in kaart om te bezien wat ondernemingen nu al kunnen ondernemen om aan die verplichtingen te voldoen. Ook bespreekt ze de mogelijke gevolgen bij niet-nakoming van de uit de Wzk voortvloeiende verplichtingen.

Daarnaast gaat ze in op de punten ten aanzien waarvan de amvb nog verduidelijking moet bieden. De uitkomsten van de evaluatie van de IMVO-convenanten in dit kader wordt ook kort besproken.

Lees de publicatie hier.

 

Bb 2020/91 - Verkerk, S.A. - 26-10-2020
Bedrijfsjuridische berichten, Wet zorgplicht kinderarbeid: een juridische verankering van een zorgplicht die voldoende inzicht geeft in wat van ondernemingen wordt verwacht?

Related news

18.01.2021 BE law
La Cour de justice précise le champ d’application matériel des règles de passation de marchés publics propres aux secteurs spéciaux

Articles - L’arrêt Pegaso et Sistemi di Sicurezza du 28 octobre 2020 a permis à la Cour de justice de préciser l’intensité du lien exigé entre les activités des entités adjudicatrices actives dans les secteurs spéciaux et l’objet d’un marché identifié afin de justifier son attribution conformément au régime de passation particulier découlant de la directive 2014/25.

Read more

15.01.2021 NL law
Hof van Justitie: Nederlands bestuursprocesrecht is op onderdelen in strijd met het Verdrag van Aarhus

Short Reads - Het hoge woord is eruit. Het niet indienen van een zienswijze mag niet aan de toegang tot de rechter in de weg staan van een belanghebbende als het Verdrag van Aarhus van toepassing is. Bovendien moeten ook niet-belanghebbenden hun inspraakrechten uit dat verdrag kunnen afdwingen bij de rechter. Dat oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof”) in het arrest van 14 januari 2020.

Read more

18.01.2021 BE law
Het Hof verduidelijkt het materieel toepassingsgebied van de regels inzake overheidsopdrachten die specifiek gelden voor de speciale sectoren

Articles - Door het Arrest Pegaso et Sistemi di Sicurezza van 28 oktober 2020 kon het Hof van justitie de intensiteit van het vereiste verband tussen de activiteiten van de aanbestedende entiteiten die actief zijn in speciale sectoren en het voorwerp van een bepaalde opdracht om de gunning ervan te rechtvaardigen in overeenstemming met de specifieke aanbestedingsregeling op grond van Richtlijn 2014/25 verduidelijken.

Read more