Inside Stibbe

Stibbe has received the CO2 Neutral label and remains Belgium’s first and only carbon-neutral law firm

Stibbe has received the CO2 Neutral label and remains Belgium’s first and only carbon-neutral law firm

Stibbe has received the CO2 Neutral label and remains Belgium’s first and only carbon-neutral law firm

01.12.2015 BE law

Stibbe has received, for the second consecutive year, the "CO2 Neutral" label from CO2Logic and Vinçotte. Named the first carbon-neutral law firm in Belgium in the fall of 2014, the firm doubled the efforts in 2015 and reduced emissions with an additional 7% compared to the previous year.

The Brussels office was able to compensate its remaining CO2 emissions by supporting a CO2logic climate project in India. Achieving the carbon-neutral status was a milestone in our ongoing environmental policy and demonstrates the firm’s commitment make a difference.

Initiatives to achieve this objective include stimulating the use of car sharing system Cambio, the use of public transport (with over 90% of our employees coming to work by public transport), cutting edge videoconferencing facilities as an alternative to long-distance travelling, and efficient energy management of our office. The commitment of the Brussels office to further reduce its climate impact involves compensating the remaining CO2 emissions to achieve net zero emissions.

Figure 1 - Videoconferencing facilities as an alternative to long-distance travelling

Videoconferencing facilities as an alternative to long-distance travelling

Click on the image to view large image

Stibbe continues to back up a mini-hydro project in India providing electricity from an irrigation canal, a clean energy source, to make it available to the local population. The electricity generated helps meeting electricity demand and stabilizing frequent grid failures in the southern regional grid of India. Apart from generating a utility in the local region, the project has also positive socio-economic implications and is certified by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). For more information about this mini-hydro project in India, click here.

Jan Peeters, Managing Partner of Stibbe says: “It is increasingly critical for firms to take responsibility for their impact on the environment. I am proud that our Brussels office, in line with our Amsterdam office, has renewed its commitment. We will continue to make a difference."

Related news

09.08.2022 NL law
Het initiatiefvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen in internationale context

Articles - Internationaal maatschappelijk ondernemen, in het bijzonder door corporate sustainability due diligence, staat hoog op de (internationale) agenda. In het voetspoor van enkele andere landen in Europa is in Nederland een voorstel gedaan voor een wettelijk raamwerk dat niet op specifieke hoogrisicosectoren van toepassing is, maar op een veel grotere groep ondernemingen.

Read more

12.08.2022 NL law
Reactie op ‘De lucht geklaard … Aan de slag met resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies om 50% reductie te bereiken in 2030’

Articles - Met veel belangstelling hebben Anna Collignon en Jelmer Ypinga  de bijdrage van Borgers en Molendijk in dit nummer van TO gelezen. Hierin borduren zij voort op het eerder verschenen advies dat zij als adviseurs van KokxDeVoogd schreven in opdracht van Rijkswaterstaat. Het advies bevat een mooi overzicht van de huidige en toekomstige juridische instrumenten die van belang (zullen) zijn bij het stellen van emissiegrenswaarden.

Read more

04.08.2022 NL law
Meer maatwerk bij ontvankelijkheidsbeslissingen

Short Reads - Na een blog uit 2020 heb ik de afgelopen periode enkele uitspraken gesignaleerd die lijken te wijzen op een soepelere omgang van de bestuursrechter met termijnoverschrijdingen. Zo besteedde ik aandacht aan een uitspraak van de rechtbank Limburg, waarin persoonlijke (privé) omstandigheden een doorslaggevende rol speelden. Recent is er een tweetal verzetuitspraken van de Afdeling verschenen waarin persoonlijke omstandigheden ook beslissend waren. Waait er sinds de reflectierapporten inderdaad een nieuwe wind door de ontvankelijkheidsrechtspraak?

Read more

09.08.2022 NL law
Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Articles - De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

Read more

03.08.2022 EU law
Gotta catch ‘em all? Upward referral of ‘killer acquisitions’ upheld

Short Reads - Companies involved in intended or completed M&A transactions falling below EU and national merger notification thresholds should beware that their deals may still catch the European Commission’s eye. The General Court has upheld the Commission’s decision to accept a national referral request regarding Illumina’s acquisition of Grail: a transaction not triggering any of the notification thresholds within the EEA.

Read more