Jeanne Leeman

Jeanne is a lawyer in the Employment, Benefits and Pensions practice group.

Image
Jeanne Leeman Stibbe

Jeanne Leeman

Junior Associate Amsterdam

Jeanne is a lawyer in the Employment, Benefits and Pensions practice group.

Jeanne Leeman

Junior Associate Amsterdam
Languages: Dutch, English
Admitted to the Amsterdam Bar: 2023
Amsterdam kade
Article
NL Law

Gefixeerde schadevergoeding telt niet mee voor maximale ontslagvergoeding WNT (annotatie)

In deze annotatie becommentariëren Astrid Helstone en Jeanne Leeman twee uitspraken waarin de vraag aan de orde komt of de gefixeerde schadevergoeding mee telt voor de maximale ontslagvergoeding onder de WNT.

Continue reading
Street view of the shopping street 'Boulevard de Waterloo' in Brussels
Article
NL Law

Rechtbank oordeelt dat de WNT van openbare orde is, en verrekent periode vrijstelling van werk zonder verlofsaldo met WNT-vergoeding (annotatie)

Arbeidsvoorwaarden en loon worden steeds meer door publiekrechtelijke wet- en regelgeving genormeerd, zoals de WNT en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo).

Continue reading
Straatbeeld, benen
Article
NL Law

D&I-beleid: maakt belofte schuld?

Het maatschappelijk belang van diversiteit en inclusie (D&I) blijft toenemen. Ondernemingen zullen – ook vanwege de nieuwe Corporate Governance Code 2022 - steeds vaker D&I-beleid vaststellen, wat waarschijnlijk steeds concreter en serieuzer zal worden.

Continue reading