Jeanne Leeman

Jeanne is a lawyer in the Employment, Benefits and Pensions practice group.

Image
Jeanne Leeman Stibbe

Jeanne Leeman

Junior Associate Amsterdam

Jeanne is a lawyer in the Employment, Benefits and Pensions practice group.

Jeanne Leeman

Junior Associate Amsterdam
Languages: Dutch, English
Admitted to the Amsterdam Bar: 2023
Reception waiting room with modern chairs, a coffee table and a view on the Brussels city center at Stibbe in Brussels
Article
NL Law

Het nieuwe voorstel tot herziening van de richtlijn Europese Ondernemingsraden: wat gaat er veranderen?

We gaan in op de belangrijkste wijzigingen uit het voorstel tot wijziging van de Richtlijn Europese Ondernemingsraden, en wat deze concreet zullen kunnen gaan betekenen voor werkgevers en Europese ondernemingsraden ("EORs").

Continue reading
Woman working at laptop
Article
NL Law

Internationale vrouwendag 2024: hoe zit het met de rechtspositie van vrouwen op de werkvloer en de arbeidsmarkt?

In deze bijdrage gaan we in op de ontwikkelingen op dit gebied, in het bijzonder op de onderwerpen (i) gelijke beloning, (ii) zwangerschapsdiscriminatie en (iii) gelijke kansen bij werving en selectie.

Continue reading
Amsterdam kade
Article
NL Law

Gefixeerde schadevergoeding telt niet mee voor maximale ontslagvergoeding WNT (annotatie)

In deze annotatie becommentariëren Astrid Helstone en Jeanne Leeman twee uitspraken waarin de vraag aan de orde komt of de gefixeerde schadevergoeding mee telt voor de maximale ontslagvergoeding onder de WNT.

Continue reading
Street view of the shopping street 'Boulevard de Waterloo' in Brussels
Article
NL Law

Rechtbank oordeelt dat de WNT van openbare orde is, en verrekent periode vrijstelling van werk zonder verlofsaldo met WNT-vergoeding (annotatie)

Arbeidsvoorwaarden en loon worden steeds meer door publiekrechtelijke wet- en regelgeving genormeerd, zoals de WNT en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo).

Continue reading