Klimaatseminar - Bedrijven en klimaattransitie: wat moet er gebeuren en wie betaalt de rekening?

Seminar
NL Law

Iedereen is tegen verslechtering van het klimaat, maar wie betaalt de rekening? Veel ogen zijn gericht op bedrijven als ‘grote vervuilers’. De overheid scherpt wet- en regelgeving aan. Milieuorganisaties draaien via de rechter de duimschroeven aan. En de samenleving kijkt steeds kritischer mee.

Op woensdag 29 maart 2023 organiseert Stibbe het Klimaatseminar. Tijdens dit seminar richten we ons vooral op de positie van bedrijven. Wat moeten zij doen op grond van wet en rechtspraak? Kunnen bestaande rechten en vergunningen worden ingetrokken? Draaien bedrijven op voor de hele rekening van de klimaattransitie? Deze en andere vragen bespreken wij met advocaten van Stibbe en gasten uit het bedrijfsleven, met als speciale gastspreker Dyonne Rietveld, Senior Vice President Uniper SE en Managing Director Uniper Benelux. We doen dat vanuit de gedachte dat snel grote stappen moeten worden gezet om klimaatverandering nog enigszins te beperken. Maar ook dat voor de transitie naar duurzaam, langjarige samenwerking nodig is tussen overheid, bedrijven en samenleving. Grote publieke én private investeringen zijn nodig. Bescherming van het klimaat vraagt ook een goed investeringsklimaat en daaraan kan het recht bijdragen. 

Wij nodigen u graag uit om bij dit seminar bij ons op kantoor aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar stibbeevents@stibbe.com.

Het volledige programma kunt u hieronder bekijken.

12.30 - 13.00 Ontvangst

13.00 - 14.00 Opening en deel 1: Verplichtingen voor bedrijven: wat moet er gebeuren?

Valérie van ’t Lam, partner en expert milieu- en omgevingsrecht, over klimaatregels in verdragen, klimaatwetten en de Urgenda- en Shellzaken: wat is de essentie en wat kunnen we verwachten?

14.00 - 14.45 Deel 2: Gevolgen voor publiekrechtelijke toestemmingen

Anna Collignon, partner en expert milieu- en omgevingsrecht, over doorwerking van klimaatregels in milieu- en omgevingsrecht en wat dat betekent voor vergunningen en andere regels voor activiteiten

14.45 - 15.15 Pauze

15.15 - 16.00 Deel 3: Rechtsbescherming en compensatie

Tom Barkhuysen, partner en expert bestuursrecht en overheidsaansprakelijkheid, en Wouter den Hollander, senior associate en expert litigation, over hoe om te gaan met snel wisselend beleid en wisselende regelgeving waarbij compensatie niet is verzekerd

16.00 - 16.45 Deel 4: Het belang van een duurzaam investeringsklimaat voor de klimaattransitie

Ali al Khatib, senior associate en expert staatssteunrecht, en Dyonne Rietveld, Senior Vice President Uniper, over hoe het recht kan bijdragen aan de klimaattransitie en wat de overheid daarvoor zou moeten doen

16.45 - 18.00 Afsluiting en aansluitend borrel

Praktische informatie

  • Woensdag 29 maart, 12.30 tot 18.00 uur
  • Deelnemers komen in aanmerking voor 3 PO punten
  • Het seminar wordt gehouden in het Nederlands