Tom Barkhuysen

Tom is gespecialiseerd in algemeen bestuursrecht, toezicht en handhaving, subsidies, huisvesting, vergunningen, onteigening, overheidsaansprakelijkheid (bijvoorbeeld onrechtmatige wetgeving), openbaarheid van bestuur, openbaar vervoer en luchtvaart.

Image
Tom Barkhuysen Stibbe

Tom Barkhuysen

Partner Amsterdam

Tom is gespecialiseerd in algemeen bestuursrecht, toezicht en handhaving, subsidies, huisvesting, vergunningen, onteigening, overheidsaansprakelijkheid (bijvoorbeeld onrechtmatige wetgeving), openbaarheid van bestuur, openbaar vervoer en luchtvaart.

Tom Barkhuysen

Partner Amsterdam

Daarnaast behoren publiekrechtelijke geschillen, publiekrechtelijk organisatierecht, mensenrechten, staatssteun, Europees bestuursrecht en onderwijsrecht tot zijn specialismen.

Tom treedt als advocaat op voor diverse ondernemingen, ontwikkelaars en publieke instellingen zoals gemeenten, provincies, onderwijs en andere openbare instellingen en staat hen bij in de onderhandelingen en juridische procedures.

Tevens is hij als deeltijd-hoogleraar Staats- en Bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. In deze hoedanigheid publiceert en doceert hij regelmatig op het gebied van verschillende bestuursrechtelijke kwesties.

Hij is onder andere lid van de redactie van het Nederlands Juristenblad en van het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht en de Law Firm School.

Languages: Dutch, English, German
Admitted to the Amsterdam Bar: 1998