Litigation and Arbitration

Stibbeblog

Commercial Law | NL & EU Law

Our Litigation and Arbitration practice group is one of the largest dedicated practices among major law firms in the Netherlands. This blog analyses recent judgments, gives guidance to legislative changes and comments on recent developments in law.

Cropped close-up of a woman sitting at a desk and taking notes on a document with a laptop in front of her
Article
NL Law

Interpretation of contracts under Dutch law: beware of the interpretation clause!

Under Dutch law, the interpretation of contracts is governed by the 'Haviltex' standard. Parties who favour legal certainty sometimes opt for their own standard instead by including an 'interpretation clause'.

Continue reading
Amsterdam Oranjebrug
Article
NL Law

Beschouwingen over de bestuurstaak

In de laatste editie van het Maandblad van Ondernemingsrecht zijn schriftelijke uitwerkingen opgenomen van bijdragen aan het symposium ‘Beschouwingen over de bestuurstaak’ van november jl.

Continue reading
BRU city visual 12
Article
NL Law

In hoeverre leent de WAMCA-procedure zich voor massaschadeclaims op grond van de AVG?

Binnen de massaschadepraktijk speelt al langer de vraag in hoeverre het mogelijk is om middels een WAMCA-procedure schadevergoeding te vorderen voor een vermeende inbreuk op de AVG.

Continue reading
BRU city visual 12
Article
NL Law

To what extent does the WAMCA procedure allow for collective actions for damages due to breaches of the GDPR?

Whether it is possible to claim collective damages for an alleged breach of the GDPR by means of WAMCA proceedings has been a recent question within the mass damages practice. What information on this topic can be found in legislation, case law and litera

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date