Infrastructure and Mobility

Urban scene
Article
NL Law

Regulering van woon-werkverkeer en zakelijk verkeer uitgesteld tot 1 juli 2023 en andere ontwikkelingen

Op 6 oktober 2022 zond de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de antwoorden op de aanvullende vragen over het ontwerpbesluit Besluit werkgebonden personenmobiliteit (hier te vinden).

Continue reading
Freeway cars wind energy
Article
EU Law

Climate change and sustainability - Environmental considerations for a sustainable business model

Climate change has become the most important sustainability issue of our time. Three major developments in the field of climate and sustainability inevitably affect the way businesses operate and how they move towards more sustainable business models.

Continue reading
Article
NL Law

Subsidieregeling voor zero-emissietrucks: een eerste AanZET tot verduurzaming van de transportsector

Het is de Europese transportsector – anders dan alle andere economische sectoren in de Europese Unie – niet gelukt om zijn broeikasgasemissies te reduceren ten opzichte van het niveau in 1990.

Continue reading
Freeway cars wind energy
Article
NL Law

De (beperkte) mogelijkheden voor strengere vergunningvoorschriften dan de algemene eisen in het Activiteitenbesluit en het toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving

Voor inrichtingen waarvoor op grond van de Wabo een omgevingsvergunning milieu is vereist, gelden naast de vergunningvoorschriften ook algemene regels op grond van het Activiteitenbesluit.

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date