Energy, Industry and Climate

Stibbeblog

Environment and Energy

BE and EU Law - On this blog, our specialists from our Brussels office share the latest developments in EU, Belgian and regional environmental, planning and energy law. They analyse recent judgments, give guidance to legislative changes and comment on various topics.

Greenhouse wind energy
Article
NL Law

Kroniek. Bouwen in tijden van stikstofimpasse. Wat kan er nog wel?

Inmiddels is het de vierde keer dat wij sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in dit tijdschrift de juridische stand van zaken schetsen op het gebied van de stikstofproblematiek en de gevolgen daarvan.

Continue reading
Mastbos forest
Article
EU Law

International Comparative Legal Guide - Environment & Climate Change Law 2023 - European Union Chapter

The ICLG to Environment & Climate Change Law 2023 covers common issues in environment and climate change laws and regulations - including environmental policy and its enforcement, environmental permits, waste, liabilities, a.o. - in 18 jurisdictions.

Continue reading
Solar panels next to road zonnepanelen in weiland naast weg
Article
BE Law

Energieprojecten op gronden van de overheid: overheidsopdracht, concessie of geen van beide?

De Raad van State oordeelde in een arrest van 8 december 2022 of er sprake is van een overheidsopdracht, een concessie of geen van beide in situaties waarin een overheid gronden ter beschikking stelt voor de ontwikkeling van energieprojecten.

Continue reading
Factory tubes
Article
NL Law
EU Law

De toekomst van kernenergie in Nederland (part 2): Borssele voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales

Op 9 december 2022 heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie aan de Tweede Kamer zijn nadere uitwerking gepresenteerd van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie.

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date