Tijn Kortmann

I am Tijn Kortmann
Environment and Planning specialist
Public Law specialist

Tijn Kortmann

Tijn specialises in administrative law, environment and planning, public private partnership and government liability.

He advises and litigates on behalf of his clients from the public sector (ministries, provinces, municipalities, public professional associations) and the private sector (nuclear energy, chemical industry, project development, building and construction), before both civil and administrative courts.

Tijn has a wide experience in the negotiation and drafting of contracts, and in conflict resolution with public authorities. He gives second opinions and is regularly requested to act as an arbiter, mediator or binding adviser in complex matters.

Tijn teaches at Utrecht University and in various post academic programs. He is the editorial chairman of Kluwer’s Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (Dutch public law review) and editor of Administratiefrechtelijke Beslissingen and SDU’s VIND Bestuursrecht.  

  • Languages: Dutch, English, French
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 1996

Experience

Related news

11.07.2022 NL law
Te laat ingediend beroep toch ontvankelijk

Short Reads - In april en mei van dit jaar hebben de hoogste bestuursrechters hun rechtspraak over de zogenaamde verschoonbare termijnoverschrijding iets versoepeld. Dat betrof de zogenaamde tweewekenregel, die betrekking heeft op de situatie dat een belanghebbende pas na de beroepstermijn bekend raakt met het voor hem nadelige besluit. Al eerder was de rechtbank Limburg nog een behoorlijke stap verder gegaan. Zij toont clementie met een burger die wél op de hoogte was van het besluit, maar toch niet tijdig beroep instelde.

Read more

09.06.2022 NL law
Termijnoverschrijding verschoonbaar? Iets meer souplesse bij buiten de termijn ingediende bezwaar- en beroepschriften.

Short Reads - In een Stibbeblog uit 2020 brak ik de staf over de ‘tweewekenregel’ die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hanteert bij verschoonbare termijnoverschrijdingen. Blijkens een uitspraak van 20 april 2022 (Renkumse villa) lijkt de Afdeling deze regel inderdaad (iets) minder streng te gaan toepassen. Maar de principiële vraag: waarom een vaste termijn van twee weken, en niet een beoordeling op basis van de concrete omstandigheden van het geval, blijft (nog) onbeantwoord.

Read more

04.08.2022 NL law
Meer maatwerk bij ontvankelijkheidsbeslissingen

Short Reads - Na een blog uit 2020 heb ik de afgelopen periode enkele uitspraken gesignaleerd die lijken te wijzen op een soepelere omgang van de bestuursrechter met termijnoverschrijdingen. Zo besteedde ik aandacht aan een uitspraak van de rechtbank Limburg, waarin persoonlijke (privé) omstandigheden een doorslaggevende rol speelden. Recent is er een tweetal verzetuitspraken van de Afdeling verschenen waarin persoonlijke omstandigheden ook beslissend waren. Waait er sinds de reflectierapporten inderdaad een nieuwe wind door de ontvankelijkheidsrechtspraak?

Read more

11.04.2022 NL law
Evenredigheid nieuwe stijl, woordenspel of cultuuromslag?

Short Reads - Ruim vier jaar geleden prijkte boven een blog van mij de titel ‘Zonder crisis geen revolutie’. Die zin had meer voorspellende waarde dan ik toen had kunnen denken. Of is die conclusie te snel getrokken? Een crisis is er in het bestuursrecht, daarover is geen twijfel mogelijk. De parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen constateert in december 2020 dat bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden.

Read more

Other specialists