Ann Apers

Ann Apers

Ann Apers specialises in constitutional and administrative law, with a particular focus on spatial planning, permits, and environmental law and the intersection between these topics and private law.

She advises private and public clients on all aspects of environmental law, including soil regulations, and on private law related questions in this field. In addition, she assists clients with license applications, administrative appeal procedures, and procedures before the Council of State (Raad van State / Conseil d’État), the Flemish Council for Permit Disputes (Raad voor Vergunningsbetwistingen) and civil courts.

Ann is the author of various publications on her areas of expertise and a regular guest speaker at seminars and conferences.

She graduated in Law from the University of Antwerp in 2010. She was a teaching assistant in property law and special contract law at KU Leuven from 2010 until 2016. In 2016, Ann obtained a doctoral degree in Law from KU Leuven. In addition, she was a voluntary scientific assistant at the Instituut voor Goederenrecht of KU Leuven in 2016 and 2017. She joined the Brussels office of Stibbe in 2016.

  • Languages: Dutch, English, French, Spanish
  • Admitted to the Brussels Bar: 2016

Experience

Related news

17.07.2020 BE law
Gedogen van een bouwovertreding in een dading. Hof van Cassatie zegt: nietig

Articles - Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen, heeft een ongeoorloofde oorzaak. Met een dergelijke overeenkomst beogen de contractspartijen immers om een met de openbare orde strijdige toestand - de bouwovertredingen - in stand te houden. De overeenkomst is in haar geheel behept met een ongeoorloofde oorzaak en aldus nietig. Als één van de partijen zijn leveringsverbintenis niet nakomt, kan de andere partij dan ook geen schadevergoeding vorderen.

Read more

24.02.2020 EU law
MER-screening: Raad van State zet de puntjes op de ‘i’

Articles - De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan is een tijdrovend en kostelijk proces. De noodzaak tot de opmaak van een MER-rapport maakt dit proces er niet eenvoudiger op. Plan-MER-screenings kunnen het planproces op lokaal niveau sterk vereenvoudigen. Dit mag evenwel niet licht opgevat worden. Een juiste toepassing van de regelgeving is cruciaal. Een onzorgvuldige screening kan immers een heel plan hypothekeren.

Read more

Other specialists