Short Reads

Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016

Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016

Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016

12.04.2016 NL law

Opening of SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites

On 8 April 2016, the final Wind Farm Site Decisions I and II (Kavelbesluit I en II windenenergiegebied Borssele) were published in the Government Gazette (Staatscourant). This was the last formal hurdle to be overcome in order for the first Borssele subsidy tender to open.

The application forms in respect of the tender can be downloaded from the website mijn.rvo.nl. The tender opened on 10 April 2016 and applications can be submitted from 11 April 2016 up to and including 12 May 2016, 17.00 CEST.

The subsidy and permits shall be granted to the applicant that fulfills all legal requirements and needs the least subsidy. In other words: the applicant with the lowest bid price per kWh is ranked the highest.

Wind Farm Site Decisions I and II

Several of the legal requirements that have to be fulfilled are laid down in the Wind Farm Site Decisions I and II. These Site Decisions, as published on 8 April 2016, can be found here:

Interested parties, that have submitted a notice of objection against the draft Site Decisions, may lodge an appeal within six (6) weeks with the Council of State (Raad van State).

Amendment Power Plant Policy Rule

On 8 April 2016, the Amendment Power Plant Policy Rule (Beleidsregel wijziging productie-installatie) was also made available. In this policy rule, it is stated that – together with the application for the provision of subsidy – a plan has to be submitted for the use and exploitation of the wind farm. The Renewable Energy Production Incentive Scheme Decree (Besluit stimulering duurzame energieproductie) requires the subsidy recipient to realize and exploit the wind farm in accordance with such plan. It is expected that the winner of the tender has not yet finalized all financial arrangements and agreements with suppliers at the moment of provision of the subsidy. Therefore, it is deemed desirable that there is some flexibility as to certain aspects of the wind farm, e.g. because the turbine type described cannot be purchased for the expected price or because better turbines have become available. Furthermore, a more detailed investigation may disclose that the turbines can be positioned more efficiently. In the Renewable Energy Production Incentive Scheme Decree it is stipulated that an exemption can be granted to deviate from the plan originally submitted. Specifications in respect of such exemption are laid down in the Amendment Power Plant Policy Rule.

Wind Farm Site Decisions III, IV and V

The draft Wind Farm Site Decisions III, IV and V were also made available on 8 April 2016 (please click here to view the draft Wind Farm Site Decisions III, IV and V (in Dutch)).

The opening of the second tender (Borssele Wind Farm Sites III, IV and V) is expected in August 2016.

For an overview of all English posts published on Stibbeblog regarding Offshore Wind Energy, please click here.

The post Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016 is a post of Stibbeblog

Related news

26.02.2020 NL law
De Wet maatschappelijke ondersteuning als proeftuin voor integrale geschilbeslechting in het bestuursrecht

Short Reads - De eerste vraag die bestuursrechtjuristen vaak stellen bij het behandelen van een nieuwe zaak is of de bestuursrechter dan wel de civiele rechter daarnaar moet kijken. Die vraagt leidt in een niet onaanzienlijk aantal gevallen tot lange deliberaties met soms ook nog eens als conclusie dat het antwoord niet duidelijk is. Daarnaast blijkt in sommige zaken dat een geschil deels bij de bestuursrechter en deels bij de civiele rechter thuishoort.

Read more

14.02.2020 EU law
Does your everyday cleaning product qualify as a 'biocidal product' under European legislation?

Articles - On 19 December 2019, the Court of Justice of the European Union (CJEU) ruled on the concept of 'biocidal product', as defined in article 3 of Regulation 528/2012 on the making available on the market and use of biocidal products, in a case on a cleaning product primarily used "to ensure the absence of mould". According to the CJEU, the concept of ‘biocidal product’ is to be interpreted broadly, hereby also broadening the scope of application of Regulation 528/2012.

Read more

12.02.2020 NL law
Het oproepen en horen van getuigen in het bestuursrecht: hoe zit het ook al weer?

Short Reads - Het oproepen van getuigen en het horen daarvan ter zitting door de bestuursrechter heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 15 november 2019 overzichtelijk in kaart gebracht. Dat arrest, dat door de belastingkamer in een bestuurlijke boetezaak is gewezen, is ook voor andere terreinen van het bestuursrecht van belang. Mede ook omdat het horen van getuigen buiten het fiscale bestuursrecht nog in de kinderschoenen staat. In dit bericht bespreken we daarom de mogelijkheden die er bestaan om getuigen te (laten) oproepen en hoe de bestuursrechter daarmee moet omgaan.

Read more

24.02.2020 EU law
MER-screening: Raad van State zet de puntjes op de ā€˜iā€™

Articles - De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan is een tijdrovend en kostelijk proces. De noodzaak tot de opmaak van een MER-rapport maakt dit proces er niet eenvoudiger op. Plan-MER-screenings kunnen het planproces op lokaal niveau sterk vereenvoudigen. Dit mag evenwel niet licht opgevat worden. Een juiste toepassing van de regelgeving is cruciaal. Een onzorgvuldige screening kan immers een heel plan hypothekeren.

Read more

12.02.2020 NL law
Omgevingsrecht en mobiliteit: hoe werkt het afwijken van parkeernormen in bestemmingsplannen?

Short Reads - Op grond van artikel 3.1.2, tweede lid, Bro kan een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Van deze mogelijkheid maken gemeenteraden in hun bestemmingsplannen vaak gebruik als het gaat om parkeernormen

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy ā€“ en cookieverklaring