Short Reads

Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016

Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016

Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016

12.04.2016 NL law

Opening of SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites

On 8 April 2016, the final Wind Farm Site Decisions I and II (Kavelbesluit I en II windenenergiegebied Borssele) were published in the Government Gazette (Staatscourant). This was the last formal hurdle to be overcome in order for the first Borssele subsidy tender to open.

The application forms in respect of the tender can be downloaded from the website mijn.rvo.nl. The tender opened on 10 April 2016 and applications can be submitted from 11 April 2016 up to and including 12 May 2016, 17.00 CEST.

The subsidy and permits shall be granted to the applicant that fulfills all legal requirements and needs the least subsidy. In other words: the applicant with the lowest bid price per kWh is ranked the highest.

Wind Farm Site Decisions I and II

Several of the legal requirements that have to be fulfilled are laid down in the Wind Farm Site Decisions I and II. These Site Decisions, as published on 8 April 2016, can be found here:

Interested parties, that have submitted a notice of objection against the draft Site Decisions, may lodge an appeal within six (6) weeks with the Council of State (Raad van State).

Amendment Power Plant Policy Rule

On 8 April 2016, the Amendment Power Plant Policy Rule (Beleidsregel wijziging productie-installatie) was also made available. In this policy rule, it is stated that – together with the application for the provision of subsidy – a plan has to be submitted for the use and exploitation of the wind farm. The Renewable Energy Production Incentive Scheme Decree (Besluit stimulering duurzame energieproductie) requires the subsidy recipient to realize and exploit the wind farm in accordance with such plan. It is expected that the winner of the tender has not yet finalized all financial arrangements and agreements with suppliers at the moment of provision of the subsidy. Therefore, it is deemed desirable that there is some flexibility as to certain aspects of the wind farm, e.g. because the turbine type described cannot be purchased for the expected price or because better turbines have become available. Furthermore, a more detailed investigation may disclose that the turbines can be positioned more efficiently. In the Renewable Energy Production Incentive Scheme Decree it is stipulated that an exemption can be granted to deviate from the plan originally submitted. Specifications in respect of such exemption are laid down in the Amendment Power Plant Policy Rule.

Wind Farm Site Decisions III, IV and V

The draft Wind Farm Site Decisions III, IV and V were also made available on 8 April 2016 (please click here to view the draft Wind Farm Site Decisions III, IV and V (in Dutch)).

The opening of the second tender (Borssele Wind Farm Sites III, IV and V) is expected in August 2016.

For an overview of all English posts published on Stibbeblog regarding Offshore Wind Energy, please click here.

The post Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016 is a post of Stibbeblog

Related news

13.10.2021 NL law
FAQ: Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt?

Short Reads - Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt? Deze vraag komt meer dan eens aan de orde in geschillen en procedures. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beantwoordt deze vraag onder meer in een uitspraak over pleziervaartuigen en woonschepen in de jachthaven te Kaag (25 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1897).

Read more

07.10.2021 NL law
Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Short Reads - Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. Jurisprudentie geeft inmiddels enige duidelijkheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en laat zien dat de nodige vragen onbeantwoord blijven. In dit blog bespreken wij de stand van zaken.

Read more

20.08.2021 NL law
Fasering toepasselijkheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de laag risico gebouwen van gevolgklasse 1 als start

Short Reads - Per 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking. Hiermee komt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In onze eerdere blog schreven wij al hoe dit toekomstige stelsel van bouwtoezicht eruit zal gaan zien. De belangrijkste wijziging is dat voortaan een ‘private kwaliteitsborger’ de conformiteit met bouwtechnische voorschriften zal toetsen in plaats van het college van burgemeester en wethouders.

Read more

17.08.2021 NL law
Obstakelverlichting op windturbines, hoe zit het ook alweer?

Short Reads - Tot een aantal jaar geleden hadden veel windturbines 's avonds en 's nachts rood knipperende verlichting. Dat werd door omwonenden en passanten wel als circusverlichting ervaren. Deze klacht wordt nu minder gehoord, omdat het nu gebruikelijk is dat die verlichting vastbrandend is. Maar waarom hebben veel windturbines verlichting en welke eisen gelden? Dat zetten we in dit blogbericht uiteen.

Read more