We are Stibbe Employment and Benefits specialists

Our lawyers work in close partnership with clients helping them to achieve their strategic goals in employment and benefits.

Employment and Benefits

By the very nature of this area of law, matters can be sensitive, urgent and at times, both. In response, we act promptly and decisively providing strategic, tailored advice to our clients.

On the menu to the right you will find a list of specialisms we provide both to domestic and international businesses.

Amongst a broad spectrum of expertise, we have a special focus in complex strategic employment law issues such as executive remuneration, equal pay, flexible work solutions and restructuring issues. Litigation is also an inseparable component of our work and we act on matters relating to various employment and pensions issues. In this field we have been involved in many litigation cases against unions, groups of employees and executives.

Our experience also encompasses negotiating and drafting employment contracts, compensation and benefits schemes, collective bargaining agreements and advising on the many legal constraints of a dismissal.

As strategic employment law matters entail legal aspects beyond traditional employment law, we regularly work in close partnership with our regulatory, tax, corporate and corporate governance specialists.

Subscribe to newsletter

Experience

Market recognition

Stibbe is one of the ‘go-to firms for complex employment mandates’, with an impressive client roster.

Legal 500 2016, Labour and employment chapter

Stibbe maintains its pre-eminent position in the market, receiving universal praise for its abilities in this field.

Chambers Europe 2013, Employment chapter

Other specialists

Related news

16.02.2017 NL law
Het ontslagrecht als onderwerp van de verkiezingsprogramma’s: terugblik en overzicht

Articles - Met de verkiezingen van maart 2017 in aantocht zijn de concept-verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen bekendgemaakt. Wat hebben de politieke partijen in gedachten als het gaat om de problemen die op de arbeidsmarkt spelen? Hoe was het tien jaar geleden en hoe is het nu? Dit artikel gaat daarop in en begint met een terugblik naar 2006 om vervolgens via een korte samenvatting van de tussenliggende jaren te springen naar het jaar 2016 en de aanstaande verkiezingen.

Read more

18.11.2016 EU law
De belofte van de Brexit voor de bankiersbonus

Articles - Wat is de belofte van de Brexit voor de bankiersbonus? Als er een terrein is dat in de afgelopen jaren tot vervreemding van het Verenigd Koninkrijk van continentaal Europa heeft geleid, dan is het wel het Europese financieel toezicht op beloningen, en meer in het bijzonder het bonusplafond. Astrid Helstone licht toe.

Read more

24.10.2016 NL law
Inperking geldelijke en niet-geldelijke beloningen verkoopmedewerkers retailbanken

Short Reads - Op 28 september 2016 heeft de Europese Banken Autoriteit (EBA) richtsnoeren gepubliceerd die eisen stellen aan de beloning van verkoopmedewerkers en hun leidinggevenden voor het aanbieden en verkopen van bancaire producten aan consumenten. Het gaat om producten hypotheken, persoonlijke leningen, deposito's, betaalrekeningen, betaaldiensten en elektronisch geld.

Read more

14.11.2016 NL law
Impression of the Executives' Pay (Standards) Act Seminar (Wet Normering Topinkomens - WNT)

Seminar - On 1 November 2016 Stibbe organized the second edition of the seminar about the Wet Normering Topinkomens (WNT) and the various amendments. The goal of this seminar was to evaluate the impact of WNT I and WNT II during the first three years, discuss how it works in practice and consider future implications.

Read more

19.10.2016 NL law
1 November 2016: seminar about the Executives' Pay (Standards) Act (Wet Normering Topinkomens - WNT)

Seminar - The Executives' Pay (Standards) Act (Wet Normering Topinkomens ("WNT") came into force over three years ago. There have been many developments since this time in respect of enforcement practice, court judgments regarding the WNT and in the labor market generally. New developments, like WNT III and the Evaluation Act WNT, raise many more questions and topics for discussion.

Read more

07.11.2016 NL law
De drie tijdsdimensies van de a-grond

Articles - Bij een bedrijfseconomisch ontslag (a-grond) zijn diverse tijdsdimensies te onderscheiden. De eerste dimensie is dat bij de beëindiging allerlei tijdstippen van belang zijn, zoals het afspiegelmoment en het moment waarop de herplaatsingstermijn aanvangt. De tweede dimensie ziet op de vraag hoe de kantonrechter toepassing van regels uit de eerste dimensie, hier toegespitst op herplaatsing, moet beoordelen: ex nunc of ex tunc (en wanneer is dat?). Een derde dimensie betreft de vraag in hoeverre de rechter in hoger beroep ex nunc of ex tunc oordeelt.

Read more

19.09.2016 NL law
Onregelmatigheidstoeslag verschuldigd over vakantie‐ en verlofuren

Articles - Een werkneemster stelt dat de werkgever aan haar onregelmatigheidstoeslag moet betalen over haar vakantie‐ en verlofuren. In het licht van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie maakt deze onregelmatigheidstoeslag deel uit van het loonbegrip. De werkgever ziet dit anders en wijst erop dat de cao geen recht geeft op onregelmatigheidstoeslag over vakantie‐ en verlofdagen.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy