Infrastructure

We are Stibbe Infrastructure specialists

Our experts have the knowledge and expertise to handle all aspects of development, financing and building of infrastructure projects.

Infrastructure

We play a leading role in virtually all the large infrastructure projects in the Benelux. As such, we understand the challenges our clients face and support them through every stage of the process. 

Our interdisciplinary team represents a breadth of clients such as governments, developers, financiers, sponsors, contractors, engineers, consultants and insurance companies. The sectors we service are just as diverse including transportation, water and waste projects, telecommunications and all aspects of social accommodation.

Guiding clients through every aspect, we handle complex tender procedures, contractual matters (including concessions and DBFM(O) contracts), financing (including on a PPP/PFI basis), competition aspects, tax law, public law, planning and zoning, regulatory issues, and environmental law.

Combing practical and academic expertise, our multidisciplinary teams consistently assist clients in managing contractual risks and achieving the very best value from their infrastructure project. Because of the variety of our client base, we understand the interests of all major players in infrastructure transactions, including public and private interests, as well as those of sponsors and lenders.

Subscribe to newsletter

Experience

Other specialists

Related news

24.11.2021 NL law
Energy label C obligation in commercial lease relationships

Short Reads - From 1 January 2023, office buildings must have an energy label of at least level C. Office buildings that do not yet have an energy label C or better must be made more sustainable. Depending on the current energy label, sustainabilization can be expensive. In commercial lease relationships, this raises the question who is responsible for such sustainabilization.

Read more

24.11.2021 NL law
Energielabel C-verplichting in commerciële huurrelaties

Short Reads - Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen beschikken over een energielabel van ten minste het niveau C. Kantoorgebouwen die nog niet beschikken over een energielabel C of beter, moeten worden verduurzaamd. Afhankelijk van het huidige energielabel, kan die verduurzaming kostbaar zijn. In commerciële huurrelaties roept dat de vraag op voor wiens rekening verduurzaming komt.

Read more

07.10.2021 NL law
Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Short Reads - Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. Jurisprudentie geeft inmiddels enige duidelijkheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en laat zien dat de nodige vragen onbeantwoord blijven. In dit blog bespreken wij de stand van zaken.

Read more