Amsterdam Jordaan
Article
NL Law

New ROZ model for the lease of 290 business premises

After more than ten years, the Dutch Real Estate Council (ROZ) has adopted a new version of the model lease for 290 business premises and the accompanying general provisions.

Continue reading
Amsterdam Jordaan
Article
NL Law

Nieuw ROZ-model voor de verhuur van 290-bedrijfsruimte

Na ruim 10 jaar heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuwe versie van de model huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte met bijbehorende algemene bepalingen vastgesteld.

Continue reading
Office building site crane
Article
NL Law

Kroniek Europese Aanbestedingsrecht 2022/2023

David Orobio de Castro, Iris Hendriksen, Lorraine Kersten, Niluvar Rahimi, Sophie Beaumont, David van Gelderen en Adem Duldar schreven vorige maand de Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht. Dit deden zij voor het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR).

Continue reading
Amsterdam building site crane
Article
NL Law

De Wet voorkeursrecht gemeenten als ontbindende voorwaarde bij vastgoedtransacties

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) biedt gemeenten, provincies en het Rijk de mogelijkheid een voorkeursrecht te vestigen op een onroerende zaak. Het voorkeursrecht geeft de betreffende overheid het recht op eerste koop.

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date