Hotels and Leisure

We are Stibbe Hotels and Leisure specialists

Our team’s comprehensive hotels and leisure expertise delivers pragmatic guidance and support in all legal and taxation concerns.

Hotels and Leisure

With knowledge and expertise in all hotels and leisure matters, we act on every aspect of transactions for hotel chains, hotel investors, and leisure companies.

Guiding clients through every stage, we advise on acquisition, (re)financing, investment, divestment, real estate ownership, employment law issues and construction permits. We also deal with intellectual property, trademarks and licensing agreements.

Furthermore, we handle all contract drafting matters such as sale and lease back, leasing agreements and hotel management agreements. We are also involved in advising, negotiating and drafting of commercial contracts entered into between hotel owners and hotel franchisees. 

The strength of our interdisciplinary team extends to regulatory issues, taxation, property developments (holiday and leisure parks), hotel groups, investment funds and real estate funds.

In addition, we have successfully represented our clients in international litigation and arbitration regarding hotel and leisure matters on many occasions.

Subscribe to newsletter

Experience

Other specialists

Related news

18.06.2020 NL law
Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden: (mogelijke) impact op de financieringspraktijk

Short Reads - Het op 2 juni 2020 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden (het “Wetsvoorstel”) beoogt de bestaande praktijk van het contractueel overeenkomen van verboden of beperkingen van de overdracht of verpanding van geldvorderingen op naam, voor zover die verkregen zijn in de uitoefening van beroep of bedrijf, op te heffen. Na inwerkingtreding van het Wetsvoorstel zullen dergelijke bedingen nietig zijn. In dit bericht een weergave van de (mogelijke) impact op de financieringspraktijk.

Read more

10.03.2020 NL law
De AVG staat niet in de weg aan de verwerking van persoonsgegevens door een toezichthouder tijdens een bedrijfsbezoek

Short Reads - Bedrijven die met toezicht worden geconfronteerd, zijn gehouden op verzoek van een toezichthouder in beginsel alle informatie te verstrekken. Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in de praktijk de vraag opgekomen of een toezichthouder bevoegd is om persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van de gevraagde informatie te verwerken.

Read more