Promotie Pjotr Broere

Pjotr Broere promoveert op “De kosten van de enquêteprocedure”
Inside Stibbe
NL Law

Pjotr Broere, advocaat bij Stibbe, promoveerde op 4 oktober 2022 aan de Radboud Universiteit Nijmegen met zijn proefschrift “De kosten van de enquêteprocedure”.

Hij onderzocht in zijn proefschrift wat de kosten van de enquêteprocedure zijn, wie deze kosten moet of kan financieren, onder welke voorwaarden en waarom. Het proefschrift geeft een actueel overzicht van wetgeving, jurisprudentie (van met name de Ondernemingskamer en Hoge Raad) en literatuur met betrekking tot de kosten van de enquêteprocedure. Daarnaast worden ook de knelpunten en lacunes in de wettelijke regeling behandeld en bevat het proefschrift praktijkonderzoek dat is verricht onder door de Ondernemingskamer benoemde functionarissen.

Een van zijn conclusies is dat de Ondernemingskamer haar taak erop toe te zien dat de kosten van de enquêteprocedure binnen redelijke grenzen blijven verder moet invullen. Hiertoe doet hij een aantal concrete aanbevelingen aan de Ondernemingskamer, waaronder bijvoorbeeld dat zij de onderzoeker en de door haar benoemde functionarissen een maximum in rekening te brengen uurtarief zou moeten opleggen. Verder doet hij enkele aanbevelingen aan de wetgever ter verbetering van de kostenregeling in het enquêterecht. Zo meent hij dat de wetgever zou moeten voorzien in een vergoeding voor de kosten van verweer van de onderzoeker en door de Ondernemingskamer benoemde functionarissen door de wettelijke kwalificatie van deze kosten als boedelschuld of de vormgeving van een wettelijke regeling waarin de Staat deze kosten draagt in faillissementssituaties.

“De kosten van de enquêteprocedure” is uitgegeven als deel 177 in de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut. Het boek is nu hier beschikbaar, in de boekhandel en in databases als Navigator.