Fiona Stewart

Fiona is a lawyer in the Employment, Benefits and Pensions practice group.

Image
Fiona Stewart Stibbe Amsterdam

Fiona Stewart

Junior Associate Amsterdam

Fiona is a lawyer in the Employment, Benefits and Pensions practice group.

Fiona Stewart

Junior Associate Amsterdam
Languages: English, Dutch
Amsterdam Zuidas Symphony building
Article
NL Law

De Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een stap in de goede richting

Op 17 mei 2023 is de Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer gepubliceerd (de “Handreiking”).

Continue reading
Amsterdam Zuidas Symphony building
Article
NL Law

Het AFM-arrest: vaste toeslagverlening aan deelnemers kan wel gewijzigd worden

De Hoge Raad heeft zich op vrijdag 21 april 2023 uitgelaten over de eenzijdige wijziging van de pensioenregeling door werkgever AFM.

Continue reading
BRU city visual 23
Article
NL Law

Q&A: ‘Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen’

De Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen ("Wnbf") is op 1 januari 2023 in werking getreden. De Wnbf heeft enkele wijzigingen aangebracht in de Wet op het financieel toezicht ("Wft").

Continue reading
Amsterdam gracht brug
Article
NL Law

Deliveroo-arrest Hoge Raad: kwalificeren blijft holistisch wegen

Al in de arresten Groen/Schoevers en X/Gemeente Amsterdam maakt de Hoge Raad onderscheid tussen twee fasen bij de bepaling of een overeenkomst een arbeidsovereenkomst is.

Continue reading