SSeminarie: Hervorming van het Burgerlijk Wetboek Boek V "Verbintenissen"

Seminar
BE Law
Expertise

De hervorming van het verbintenissenrecht (Boek V van het Burgerlijk Wetboek) is aangenomen bij een wet van 28 april 2022. Deze treedt in werking op 1 januari 2023. Stibbe organiseert op 15 september 2022 een tweetalig seminarie waarin de belangrijkste punten van het nieuwe Boek V zullen worden toegelicht. Daarbij zal er bijzondere aandacht worden besteed aan de impact van Boek V voor de vastgoed- en bouwsector.

De wijzigingen aan het verbintenissenrecht hebben een directe impact op de regelgeving in de vastgoed- en bouwsector. Alle contracten gesloten vanaf 1 januari 2023 zullen onderworpen worden aan het nieuwe regime en partijen zullen er rekening mee moeten houden bij het onderhandelen en uitvoeren van contracten en het beslechten van eventuele geschillen die eruit voortvloeien.

Om die reden organiseert Stibbe een tweetalig seminarie op 15 september 2022 waarin de belangrijkste punten van het nieuwe Boek V zullen worden toegelicht. Daarbij zal er bijzondere aandacht worden besteed aan de impact van Boek V voor de vastgoed- en bouwsector. De presentaties worden gegeven door specialisten in de materie (onder wie Benoît Kohl, advocaat bij Stibbe en lid van de stuurgroep belast met het opstellen van het nieuwe Boek V).

De praktische details vindt u hieronder. Het aantal inschrijvingen is beperkt, wees er dus snel bij. Inschrijven is kosteloos.

17:00 - Onthaal

17:30 - Inleiding

17:35 - Presentatie Boek V (Verbintenissen) & Q&A

19:00 - Receptie

Interesse? Stuur een mail naar events@stibbe.com.