VVertrouwen op voorlichting door de overheid

Podcast
NL Law
Expertise

Tirza Cramwinckel en Tom Barkhuysen bespreken in deze podcast voorlichting die de overheid, waaronder de Belastingdienst, geeft aan burgers over wet- en regelgeving. Zij gaan in op de verwachtingen die burgers hieraan kunnen ontlenen in juridisch opzicht. Een actueel onderwerp, nu de afgelopen jaren duidelijk is geworden dat burgers in de problemen kunnen komen als er in het recht te weinig oog is voor hun perspectief. 

Remote audio URL

De overheid, waaronder de Belastingdienst, heeft een belangrijke taak om burgers juist en in begrijpelijke taal te informeren. Dat gebeurt via allerhande kanalen, zoals de Belastingtelefoon, overheidswebsites en papieren toelichtingen. Vaak ingewikkelde wetteksten worden daarvoor vertaald naar toegankelijke informatie. Het komt voor dat een burger vertrouwt op de door de overheid verstrekte informatie, maar dat deze voorlichting achteraf onjuist of onvolledig blijkt te zijn. De vraag is dan of de bij de burger gewekte verwachtingen moeten worden beschermd. Oftewel, mag de burger in dergelijke situaties ‘rechten ontlenen’ aan deze voorlichting?

In het belastingrecht, bijvoorbeeld, geldt sinds de jaren 70 de ‘nee, tenzij’-regel, waardoor het risico op onjuiste voorlichting in principe bij de burger ligt. Uitzonderingen worden niet veel gemaakt en vaak trekt de burger daardoor aan het kortste eind. 

Tirza Cramwinckel, gespecialiseerd in belastingrecht, en Tom Barkhuysen, gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht, gaan in deze podcast in gesprek over de manier waarop de overheid burgers effectief kan voorlichten, praktische dilemma’s en de rechtsbescherming die burgers genieten als zij vertrouwen ontlenen aan voorlichting.

Tirza Cramwinckel promoveerde cum laude in oktober 2022 aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar het vertrouwensbeginsel bij voorlichting in het belastingrecht. Klik hier voor meer informatie over haar proefschrift ‘Voorlichting door de Belastingdienst in rechtsstatelijke context. Een juridisch en communicatiewetenschappelijk onderzoek naar gewekt vertrouwen.’.

Stibbe Legal Insights

Deze en eerdere podcasts zijn te volgen via het podcastkanaal ‘Stibbe Legal Insights’ op Spotify en Apple Podcast.