Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid: werkingsduur verlengd tot 1 februari 2023

Article
NL Law
Expertise

De werkingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit opnieuw verlengd. De nieuwe vervaldatum is vastgesteld op 1 februari 2023.

De Tijdelijke wet is een verzamelwet en is opgesteld als antwoord op de beperkingen die gelden als gevolg van de uitbraak van COVID-19. COVID-19 maakt het onwenselijk om fysiek bijeen te komen voor een algemene vergadering of ledenvergadering. De Tijdelijke wet biedt de mogelijkheid voor rechtspersonen om tijdelijk af te wijken van statutaire bepalingen en wettelijke bepalingen uit Boek 2 BW, waardoor het voor rechtspersonen mogelijk wordt om volledig virtueel te vergaderen.

Het is nog niet bekend of de Tijdelijke wet ook na 1 februari 2023 wederom wordt verlengd. Wij lezen de toelichting op het verlengingsbesluit zo dat mocht er tussen nu en 1 februari 2023 een aankondiging worden gedaan dat de Tijdelijke wet komt te vervallen, de Tijdelijke wet in ieder geval nog tot twee maanden na die aankondiging geldend is. Als er geen aankondiging wordt gepubliceerd in deze periode, kunnen we ervan uitgaan dat de Tijdelijke wet weer wordt verlengd per 1 februari 2023.

Wij verwijzen in dit verband ook naar de brief van enkele commissies van de Eerste Kamer aan de minister voor Rechtsbescherming van 8 november 2022. De commissies vragen de minister om een tijdpad wat de verschillende stappen zijn in het proces tot het permanent maken van bepaalde tijdelijke voorzieningen. Aan de minister wordt daarbij tevens gevraagd wat zijn verwachting is omtrent de vraag wanneer verlenging van de voorzieningen niet meer noodzakelijk wordt geacht, nu het einde van verlenging onderhand in zicht komt en daar na de winterperiode met meer zekerheid over geoordeeld kan worden. De minister heeft nog niet inhoudelijk op deze brief gereageerd.

Update 6 december 2022: De Minister voor Rechtsbescherming heeft bij brief van 5 december 2022 aangekondigd dat de Tijdelijke wet met ingang van 1 februari 2023 niet opnieuw zal worden verlengd. De Minister noemt als reden daarvoor dat de omstandigheden niet meer van dien aard zijn dat het behoud van de voorzieningen nog langer noodzakelijk zal zijn, ook niet indien het aantal besmettingen verder zou toenemen. Hij maakt het voorbehoud dat indien vóór 1 februari 2023 toch blijkt van een ingrijpende wijziging van de omstandigheden alsnog tot verdere verlenging kan worden besloten.

Voor meer informatie over de Tijdelijke wet verwijzen wij naar onze Corporate Update van 7 juli 2020.