Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid: werkingsduur verlengd tot 1 augustus 2022

Article
NL Law

De werkingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit opnieuw verlengd. De nieuwe vervaldatum is vastgesteld op 1 augustus 2022.

De Tijdelijke wet is een verzamelwet en is opgesteld als antwoord op de beperkingen die gelden als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Aan de hand van de Tijdelijke wet kunnen rechtspersonen tijdelijk afwijken van wettelijke en statutaire bepalingen en kunnen bepaalde termijnen worden uitgesteld.

COVID-19 maakt het onwenselijk om fysiek bijeen te komen voor een algemene vergadering of ledenvergadering. De Tijdelijke wet biedt de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van verschillende bepalingen uit Boek 2 BW, waardoor het voor rechtspersonen mogelijk wordt om volledig virtueel te vergaderen.

Het is nog niet bekend of de Tijdelijke wet ook na 1 augustus 2022 wederom wordt verlengd. Wij lezen de toelichting op het verlengingsbesluit zo dat mocht er tussen nu en 1 augustus 2022 een aankondiging worden gedaan dat de Tijdelijke wet komt te vervallen, de Tijdelijke wet in ieder geval nog tot twee maanden na die aankondiging geldend is. Als er geen aankondiging wordt gepubliceerd in deze periode, kunnen we ervan uitgaan dat de Tijdelijke wet weer wordt verlengd per 1 augustus 2022.

Voor meer informatie over de Tijdelijke wet verwijzen wij naar onze Corporate Update van 7 juli 2020. Zie tevens onze speciale corona-pagina op stibbe.com waar u een team van specialisten kunt vinden dat u kan adviseren over de juridische gevolgen van COVID-19 op uw onderneming.