Stibbe Diversiteitsseminar

Seminar
NL Law

Op dinsdag 11 oktober a.s. van 16.00 uur tot 17.15 uur vindt het Stibbe Diversiteitsseminar plaats op ons kantoor in Amsterdam.

Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers (“Diversiteitswet”) in werking getreden. Vennootschappen die voldoen aan bepaalde groottecriteria moeten op grond van de Diversiteitswet passende en ambitieuze streefcijfers voor de man/vrouwverhouding voor de top vaststellen, een plan van aanpak opstellen en na afloop van het huidige boekjaar 2022 voor het eerst verantwoording afleggen in het bestuursverslag en bij de Sociaal Economische Raad ("SER").

Mogelijk wordt ook uw organisatie voor praktische uitdagingen gesteld in het kader van deze Diversiteitswet. Zo zult u met het naderen van het eind van boekjaar 2022 voorbereidingen moeten treffen voor een volledige en juiste rapportage in uw bestuursverslag alsook in het nieuwe SER diversiteitsportaal.

Tijdens het Stibbe Diversiteitsseminar:

  • bespreken we de verschillende verplichtingen uit de Diversiteitswet en de praktische aandachtspunten daarbij;
  • gaat Renske van der Goes, senior legal counsel van NN Group N.V., in op de inbedding van diversiteit in de organisatie van beursvennootschap NN Group N.V.; en
  • geven Ivy Koopmans en Babette Pouwels van de SER een inkijkje in het SER diversiteitsportaal waar vennootschappen moeten gaan rapporteren.

Het seminar wordt geleid door onze Managing Partner Hans Witteveen. Het volledige programma kunt u hieronder bekijken.

15.30-16.00 uur - Ontvangst

16.00-16.05 uur - Opening

  • Door Hans Witteveen (Managing Partner, Stibbe)

16.05-16.15 uur - Korte inleiding op de Diversiteitswet

  • Sandra Rietveld (senior staff associate, Stibbe)

16.15-16.30 uur - Rapportage in het bestuursverslag

  • Lars in 't Veld (advocaat, Stibbe) en Loes van Dijk (advocaat, Stibbe)

16.30-16.45 uur - Diversiteitswet in de praktijk

  • Renske van der Goes (senior legal counsel, NN Group N.V.)

16.45-17.05 uur - Rapportage in het SER Diversiteitsportaal

  • Ivy Koopmans (programmaleider D&I, SER) en Babette Pouwels (Bureau Pouwels | Onderzoek en Advies en tevens werkzaam voor de SER)

17.05-17.15 uur - Vragen en discussie

17.15-18.00 uur - Borrel

Wij nodigen u graag uit om bij dit seminar op ons kantoor aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar stibbeevents@stibbe.com.

Wij verwelkomen u graag op 11 oktober bij Stibbe.