Handhaving van open, op duurzaamheid gerichte CSDDD-normen: lessen uit het bestuursrecht

Article
NL Law
EU Law

Tom Barkhuysen en Valérie van 't Lam schreven voor de Koninklijke Vereeniging 'Handelsrecht'  een preadvies over de handhaving van de open normen van de CSDDD. 

In het bestuursrecht, en in het bijzonder in het omgevingsrecht, is al veel ervaring opgedaan met open normen. Mede op basis van die kennis en ervaring bespreken Tom en Valérie de lessen die getrokken kunnen worden voor de wetgever en de praktijk voor de handhaving van de open normen in de CSDDD.

Gepubliceerd in: Kluiver H.J. de (red.), Open normen, toezicht en duurzaamheid: Perspectieven op komende duurzaamheidswetgeving vanuit het bestuursrecht, het mededingingsrecht en het financieel toezichtrecht. Preadviezen van de Koninklijke Vereeniging 'Handelsrecht' nr. 2023. Zutphen: Uitgeverij Paris. 37-59.

Klik hier om de originele Nederlandse versie te lezen.

Klik hier om de Engelse versie te lezen.

Klik hier voor het Preadvies van de Koninklijke Vereeniging 'Handelsrecht'.