De informatiebeschikking in recente jurisprudentie

Article
NL Law
Expertise
Tax

Naar aanleiding van de toegenomen aandacht voor rechtsbescherming blijft de informatiebeschikking (art. 52a AWR) in de schijnwerpers staan. Zo heeft staatssecretaris Van Rij aangekondigd dat er een nieuw onderzoek zal worden ingesteld naar de werking van de informatiebeschikking. Het inmiddels gedateerde evaluatierapport uit 2016 vormt voor de staatssecretaris onvoldoende basis om de informatiebeschikkingsprocedure te wijzigen. De regeling behoeft herijking, nu deze in de praktijk niet blijkt uit te werken zoals beoogd.

Ondertussen staat de rechtspraak ook niet stil. Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen hebben daarover geschreven in het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht.

Sinds de vorige analyses van Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen van de rechtspraak op het terrein van de informatiebeschikking heeft de Hoge Raad opnieuw een aantal relevante arresten gewezen. Deze nieuwe arresten in het kader van de informatiebeschikking bij zowel de inlichtingenplicht (art. 47 AWR) als de administratieplicht (art. 52 AWR) zijn het voorwerp van behandeling in deze bijdrage. Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen analyseren de recente arresten in het licht van de door de wetgever beoogde verbetering van de rechtsbescherming. De centrale vraag is daarom of, en zo ja in hoeverre, de recente arresten bijdragen aan een verbetering van de rechtsbescherming. 

Het zal realistisch gezien nog even duren voor de wetgever de huidige knelpunten in de regeling heeft opgelost met een aangepaste wettekst. Tot die tijd is in ieder geval van belang voor de rechtspraktijk dat de Hoge Raad de nodige stappen zet om bestaande leemtes in de regeling op te vullen. In de behandelde arresten gebeurt dat over het algemeen ten goede van de beoogde (versterking van de) rechtsbescherming.

Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees de vorige publicaties hier en hier.

Auteurs: Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen

Bron: Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2023/10.

Datum: mei 2023