Recente arresten over de informatiebeschikking en de inlichtingenplicht: verbetering van de rechtsbescherming?

Article
NL Law
Expertise
Tax

Met regelmaat verschijnt nieuwe rechtspraak over de informatiebeschikking van art. 52a AWR. Deze regeling roept na de inwerkingtreding in 2011 nog steeds vragen op, waardoor vele kwesties voor de Hoge Raad zijn gekomen. Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen houden in het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht de ontwikkelingen rondom deze regeling tegen het licht.

“In het artikel staat de vraag centraal hoe recente rechtspraak van de Hoge Raad  inzake art. 52a AWR zich verhouden tot doel en strekking van de regeling van de informatiebeschikking. Daarbij richten de auteurs zich op de informatiebeschikking in het kader van de inlichtingenplicht van art. 47 AWR. Het doel van deze bijdrage is de rechtspraak te plaatsen in het licht van hetgeen de wetgever voor ogen had met deze regeling, kort gezegd de verbetering van de rechtsbescherming.

Eerst behandelen de auteurs  doel en strekking van art. 52a AWR (paragraaf 2). Vervolgens bespreken de auteurs de recente rechtspraak, telkens gevolgd door een analyse (paragraaf 3). Tot slot maken de auteurs de balans op (paragraaf 4).”

Auteur: Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen

Bron: Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2021/39

Publicatiedatum: december 2021

Klik hier voor het volledige artikel.