De administratieplicht en de informatiebeschikking: verbetering van de rechtsbescherming in recente arresten?

Article
NL Law
Expertise

Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen schreven voor het Tijdschrift voor formeel belastingrecht een bijdrage over ‘De administratieplicht en de informatiebeschikking: verbetering van de rechtsbescherming in recente arresten?’.

Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen schreven voor het Tijdschrift voor formeel belastingrecht een bijdrage over ‘De administratieplicht en de informatiebeschikking: verbetering van de rechtsbescherming in recente arresten?’. In deze bijdrage houden zij nieuwe rechtspraak van de Hoge Raad over de regeling van de informatiebeschikking van art. 52a AWR in het kader van de administratieplicht van art. 52 AWR kritisch tegen het licht. In de afgelopen periode zijn 7 relevante nieuwe arresten verschenen.

De conclusie is dat de Hoge Raad op sommige punten met nieuwe rechtsregels bijdraagt aan de door de wetgever beoogde verbetering van de rechtsbescherming (zoals bij toepassing van het evenredigheidsbeginsel), maar op andere punten niet (met name procedurele aspecten). De wetgever heeft aanpassing van de systematiek van de informatiebeschikking op de agenda gezet voor 2023. De wetgever zou volgens de auteurs bij het oplossen van knelpunten de beoogde verbetering van de rechtsbescherming als maatstaf moeten nemen.

Eerder schreven Mieke en Tirza over de informatiebeschikking in het kader van de inlichtingenplicht van art. 47 AWR in het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2021/39. Zie daarover het eerdere bericht hier.

Klik hier voor de volledig publicatie

Auteurs: Tirza Cramwinckel en Mieke Lavreysen

Bron: Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2022/11.