DDe beursvennootschap, AVA-seizoen 2022

Article
NL Law

Bij de voorbereiding van de algemene vergadering in 2022 worden beursvennootschappen geconfronteerd met onzekere factoren rondom COVID-19, de invloed van vergaderseizoenen 2020, 2021 en de in werking tredende Diversiteitswet, en toenemende verankering van ESG in het corporate landschap. In het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk staan Lieke Stroeve en Manon Cremers stil bij de actiepunten voor AVA-seizoenen 2022 en 2023.

De afgelopen twee AVA-seizoenen stonden in het teken van de COVID-19-pandemie en tijdens het schrijven van deze bijdrage ziet het ernaar uit dat dat ook komend vergaderseizoen het geval zal zijn. Nu nog niet zeker is of, en zo ja welke, COVID-maatregelen in het voorjaar zullen gelden, moeten beursvennootschappen bij de voorbereiding van hun algemene vergadering in 2022 wederom rekening houden met de situatie dat een fysieke vergadering niet zonder nadere maatregelen gehouden kan worden. Zelfs als op het moment van de vergadering in Nederland geen restricties gelden, is de kans aanwezig dat buitenlandse aandeelhouders vanwege COVID-maatregelen elders, niet kunnen of willen inreizen om aan de algemene vergadering deel te nemen. Bij de keuze voor de inrichting van de algemene vergadering moeten beursvennootschappen dus ook nu weer rekening houden met verschillende scenario's. Uiteraard kunnen zij daarbij lering trekken uit de ervaring die is opgedaan ijdens de afgelopen twee vergaderseizoenen. In verband daarmee blikken we eerst terug op het AVA-seizoen in 2021 om vervolgens in te gaan op de mogelijkheden en aandachtspunten voor het komende vergaderseizoen.

Auteurs: Lieke Stroeve en Manon Cremers

Bron: Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2021/8

Publicatiedatum: 21 december 2021

Klik hier voor het volledige artikel