Stibbeblog

Public Law

BE and EU law - On this blog, our Brussels public law team shares interesting updates, best practices, and insights into recent caselaw and legislative developments relating to public law in Belgium and Europe. It covers a wide range of topics such as procurement law, public contracts, public companies, regulated sectors, and many others.

Office building site The Valley
Article
NL Law

Tweede update FAQ Didam-arrest

Recent hebben zich twee ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van het Didam-arrest. In dit arrest werd kort gezegd geoordeeld dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen.

Continue reading
Article
NL Law

Update FAQ: Gevolgen van het Didam-arrest voor de verkoop van onroerende zaken door overheden

Op 18 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of de gemeente Nieuwegein uitvoering mocht geven aan een onderhands tot stand gekomen koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak.

Continue reading
Archived - BRU city visual 04
Article
NL Law

Meer circulaire en duurzame producten onder de voorgestelde Ecodesign-Verordening

De Europese Commissie wil producten in de EU duurzamer maken met nieuw beleid en nieuwe wetten. De Commissie wil dat doen met 'Sustainable products intitiative'.

Continue reading
Archived - BRU city visual 04
Article
EU Law

Uitsluiting van Rusland van overheidsopdrachten en concessies

Op 8 april 2022 heeft de Raad van de EU een vijfde pakket van economische en individuele sancties tegen Rusland ingesteld met onder meer de bedoeling om de druk op de Russische regering op te voeren.

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date