Privacy and Data Protection

Stibbeblog

Digital Law

BE and EU Law - On this blog, our Brussels TMT and Privacy and Data Protection team reports and provides context on Belgian and EU legal and regulatory developments in the field of digital law.

Server wires serverroom
Article
NL Law

Beroep op oorlogsuitsluiting na cyberaanval slaagt niet, verzekeraars moeten ruim miljard aan schade uitkeren

In 2017 ging het NotPetya computervirus de wereld over. Vele bedrijven leden daardoor grote schade, waaronder ook het farmaceutische bedrijf Merck. Merck was bij meerdere allrisk property verzekeraars verzekerd en wilde haar schade vergoed zien.

Continue reading
Server wires serverroom
Article
NL Law

Reliance on war exclusion clause after cyberattack fails; insurers must pay out over a billion dollars in damages

The NotPetya computer virus went global in 2017. Many companies, including pharmaceutical company Merck, suffered major damage as a result. Merck was insured with several all-risk property insurers and claimed compensation for their losses.

Continue reading
BRU city visual 12
Article
NL Law

In hoeverre leent de WAMCA-procedure zich voor massaschadeclaims op grond van de AVG?

Binnen de massaschadepraktijk speelt al langer de vraag in hoeverre het mogelijk is om middels een WAMCA-procedure schadevergoeding te vorderen voor een vermeende inbreuk op de AVG.

Continue reading
BRU city visual 12
Article
NL Law

To what extent does the WAMCA procedure allow for collective actions for damages due to breaches of the GDPR?

Whether it is possible to claim collective damages for an alleged breach of the GDPR by means of WAMCA proceedings has been a recent question within the mass damages practice. What information on this topic can be found in legislation, case law and litera

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date