EU and Competition Law

Amsterdam DNB De Nederlandsche Bank Utrechtsestraat
Article
NL Law

Bewijslast technische en financiële haalbaarheid rust op het bevoegd gezag bij het opleggen van emissiegrenswaarden aan de onderkant van de emissierange BBT-conclusies (discussie rondom Schone Lucht Akkoord (SLA)).

In hoeverre is het voor bevoegd gezagen mogelijk om in een omgevingsvergunning milieu (artikel 2.1 lid
1 onder e Wabo) emissiegrenswaarden op te nemen die strenger zijn dan Activiteitenbesluitregels, hoger dan aangevraagd, en onder BBT-ranges vallen.

Continue reading
London City bridge double decker bus
Article
NL Law
EU Law

Dutch court confirms: Samsung's 'price recommendations' practices were unlawful

The Rotterdam District Court has delivered its judgment in the ACM's first-ever vertical restraints case. It upholds the fine imposed on Samsung for coordinating its retailers' online consumer prices under the pretence of 'price recommendations'.

Continue reading
London black cab in a tunnel with graffiti
Article
NL Law
EU Law

Preventing environmental damage through sustainable cooperation

Following the EC’s Horizontal Guidelines, the ACM and CMA have also published updated guidance on sustainability agreements. The approaches adopted by the three authorities are largely similar, but leave room for divergent assessments in some respects.

Continue reading
Business man walking on the street
Article
NL Law

Toepassing nuancering relativiteitsvereiste. Inspraakrechten. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Omgevingsvergunning. Aanhaakplicht. Finale geschilbeslechting.

Op 15 februari 2023 heeft de Afdeling haar lijn ten aanzien van het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a
Awb) in omgevingsrechtelijke zaken die met afdeling 3.4 Awb zijn voorbereid, genuanceerd.

Continue reading
Jurisdiction
Language
Date