Rut Molenaar-Wingens

Rut Molenaar-Wingens

Rut specialises in general administrative law, environmental and planning law, compliance and sanctions and governmental liability issues.

She works in close collaboration with a wide range of clients including international and national leading companies, developers and public bodies, such as municipalities and provinces.

Rut assists and advises her clients by representing their interests before the courts and in negotiations, including liaising with relevant authorities regarding permit and zoning plan procedures or in relation to enforcement actions.

Rut has a Master of Laws in constitutional and administrative law from Utrecht University (2012). She completed the postgraduate course in spatial planning and environmental law from the Grotius Academy in 2018 (cum laude) and in that same year, she attended the Stibbe MBA Highlights Programme at INSEAD (2018).

She is a member of the Administrative Law Association, the Environment Law Association, the Construction Law Association and the Stibbe Pro Bono Committee.

  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 2013

Experience

Related news

03.05.2022 NL law
Trillinghinder: bij gebrek aan bestuursrechtelijke normering toch civiele risicoaansprakelijkheid en zorgplicht om hinder te reduceren of te compenseren

Short Reads - Bestuursrechtelijke regelgeving en harde normen ter voorkoming van trillinghinder zijn zeer beperkt. De rechtbank Zeeland-West Brabant oordeelde onlangs dat het ontbreken van een concrete wettelijke norm de verantwoordelijke – in dit geval ProRail – echter niet ontslaat van de zorgplicht om de trillinghinder zoveel mogelijk te beperken dan wel degene die hinder ten gevolge van de trilling ondervindt daarvoor te compenseren. Op de verantwoordelijke rust een risicoaansprakelijkheid.

Read more

01.12.2021 NL law
Mobility as a Service (“MaaS”) in bestemmingsplannen. Hoe werkt dat?

Short Reads - Op 29 oktober 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2403) schorste de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een bestemmingsplan omdat de ontwikkeling die het plan mogelijk maakt onvoldoende voorziet in de parkeerbehoefte op eigen terrein, aangezien deelname aan MaaS uiteindelijk is gebaseerd op vrijwilligheid. Deze uitspraak is aanleiding voor dit blogbericht om te bezien hoe MaaS-oplossingen, als onderdeel van duurzame mobiliteit, wel in bestemmingsplannen kunnen worden geregeld.

Read more

11.01.2022 NL law
Webinar "Trends en ontwikkelingen in het bestuurs- en omgevingsrecht"

Seminar - Tijdens een webinar op donderdag 20 januari, 15.00 – 17.00 uur, gaan de bestuursrechtadvocaten van Stibbe in op relevante trends en ontwikkelingen in het Bestuurs- en omgevingsrecht. Er wordt teruggekeken op de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar en u wordt geïnformeerd over wat u in 2022 kunt verwachten.

Read more

Other specialists