Nathalie De Weerdt

Nathalie De Weerdt

Nathalie De Weerdt_New
Nathalie De Weerdt
  • Associate Brussels
  • T. +32 533 57 43
  • E. nathalie.deweerdt@stibbe.com nathalie.deweerdt stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, French, English
  • Admitted to the Brussels Bar: 2018

Related news

04.08.2021 BE law
La revente illicite d'une licence de logiciel est contraire aux pratiques loyales du marché et il est permis d'avertir les clients de cette illégalité

Articles - Le Président du tribunal de commerce d'Anvers, statuant en référé, a jugé qu'un distributeur exclusif d'un logiciel peut, de façon non-dénigrante, prévenir ses clients potentiels de la pratique commerciale déloyale d'une autre société consistant à modifier puis à revendre plusieurs fois la même licence.[1]

Read more

02.08.2021 BE law
Grafische elementen uit de huisstijl van ander architectenbureau zijn geen bedrijfsgeheimen maar het gebruik daarvan moet wel worden gestaakt wegens inbreuk op auteursrecht

Articles - De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, oordeelde dat het gebruik van bepaalde grafische elementen die behoorde tot de huisstijl van een ander architectenbureau, en die een uiting waren van de vrije en creatieve keuzes van dit bureau, een inbreuk was op het auteursrecht en strijdig was met de eerlijke handelsgebruiken.[1]

Read more

02.08.2021 BE law
De onwettige doorverkoop van een softwarelicentie is strijdig met de eerlijke marktpraktijken en klanten waarschuwen van deze onwettigheid mag

Articles - De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, oordeelde dat de exclusieve verdeler van een softwareprogramma potentiële klanten op niet denigrerende wijze mag waarschuwen voor de oneerlijke marktpraktijk van een ander bedrijf die bestaat in het wijzigen en vervolgens meermaals doorverkopen van eenzelfde licentie[1].

Read more

02.08.2021 BE law
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen en/of domeinnamen: tijdig reageren is de boodschap

Articles - Voor de Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, zetelend zoals in kort geding[1], bracht het 13-jarige stilzitten van eiser ivm een beweerde verwarringstichtende handelsnaam door een derde, rechtsverwerking mee, alsook een bevestiging dat diens beroepsbelangen niet werden geschaad, terwijl in een andere zaak het Hof van Beroep te Gent[2] het 7-jarige stilzitten van eiser zag als een bevestiging van het gebrek aan verwarringsgevaar. 

Read more

Other specialists