Nathalie De Weerdt

Nathalie De Weerdt

Nathalie De Weerdt_New
Nathalie De Weerdt
  • Associate Brussels
  • T. +32 533 57 43
  • E. nathalie.deweerdt@stibbe.com nathalie.deweerdt stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, French, English
  • Admitted to the Brussels Bar: 2018

Related news

16.05.2022 BE law
Wanneer maakt verkoopweigering een rechtsmisbruik uit?

Articles - Volgens het Hof van beroep te Gent[1] heeft een niet-dominante onderneming de vrijheid om de verderzetting van een overeenkomst te weigeren, op basis van haar eigen subjectieve beleidsstrategie. De rechter mag de beleidsstrategie van de onderneming niet gaan evalueren of bekritiseren, en de onderneming is niet verplicht haar motieven naar voren te brengen.

Read more

16.05.2022 BE law
Quand est-ce qu’un refus de vente constitue-t-il un abus de droit?

Articles - Selon la Cour d'appel de Gand[1], une entreprise qui ne détient pas de position dominante a la liberté de refuser la poursuite d’un contrat, sur base de sa propre stratégie politique subjective. Le juge ne peut pas évaluer ou critiquer la stratégie politique de l'entreprise, et l'entreprise n'est pas obligée de faire connaître ses motifs.

Read more

Other specialists