Liesbeth Berkouwer

Liesbeth Berkouwer

Liesbeth specialises in general administrative law, environmental and planning law.

Liesbeth works in close collaboration with a wide range of clients including leading international and national companies, developers and public bodies, such as municipalities and provinces. Her expertise and experience focus on complex matters regarding permits, planning, compliance and enforcement issues, as well as litigation.

She has a Master of Laws in Administrative and Civil Law from Free University of Amsterdam (1997). Furthermore, she is a member and chairwoman of the review committee of the Province of North-Holland.

In addition, Liesbeth teaches Administrative Law at the Free University of Amsterdam.

She is a member of the Administrative Law Association, the Environment Law Association and the Association for Construction Law.

  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 1997

Experience

  • 01.11.2019 NL law
    Stibbe advises Circuit Park Zandvoort

    Experience - Stibbe has advised Circuit Park Zandvoort on the necessary permits for the renovation of the circuit to make it possible to host Formula 1 racing in Zandvoort. Various nature and environmental organisations had requested the District Court of Noord-Holland in two preliminary relief proceedings, to stop the work on the circuit. The proceedings concerned eligibility for an exemption for disturbing protected animal species, and a permit for carrying out a nitrogen-emitting project near a Natura 2000 area.

    Read more

Related news

09.08.2022 NL law
Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Articles - De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

Read more

04.04.2022 NL law
Gedogen van PAS-melders: makkelijker gezegd dan gedaan, maar niet onmogelijk

Short Reads - Onder het Programma Aanpak Stikstof ("PAS") kon voor projecten met weinig stikstofneerslag vaak volstaan worden met een melding onder de Wet natuurbescherming ("Wnb"). Sinds de onverbindendverklaring van het PAS wordt geworsteld met de wijze waarop met deze PAS-meldingen, waarvoor een juridische grondslag sindsdien ontbreekt, moet worden omgegaan. Hoewel handhavend optreden veelal als onevenredig en onwenselijk wordt geacht, zien verschillende rechtbanken strikt toe op de beginselplicht tot handhaving. 

Read more

11.01.2022 NL law
Webinar "Trends en ontwikkelingen in het bestuurs- en omgevingsrecht"

Seminar - Tijdens een webinar op donderdag 20 januari, 15.00 – 17.00 uur, gaan de bestuursrechtadvocaten van Stibbe in op relevante trends en ontwikkelingen in het Bestuurs- en omgevingsrecht. Er wordt teruggekeken op de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar en u wordt geïnformeerd over wat u in 2022 kunt verwachten.

Read more

Other specialists