Jake Tingen

Jake Tingen

Jake Tingen
  • Associate Amsterdam
  • T. +31 20 546 05 36
  • E. Jake.Tingen@Stibbe.com Jake.Tingen Stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English

Related news

15.07.2022 NL law
Het kabinet wil dat rechters wetten toetsen aan de Grondwet. Wat betekent dat concreet?

Short Reads - Het kabinet wil dat rechters formele wetgeving kunnen toetsen aan de Grondwet. Dat staat in de hoofdlijnenbrief die de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Rechtsbescherming op 1 juli 2022 stuurden aan beide Kamers van de Staten-Generaal. Hoe zou dit er in Nederland precies uit zien? En wat zijn de gevolgen van deze wens van het kabinet. Dit blogbericht betreft het leerstuk van “constitutionele toetsing”, gaat in op die hoofdlijnenbrief en wat deze concreet betekent.

Read more

14.04.2022 NL law
Wijziging Awb in consultatie: ruimere toegang tot de bestuursrechter vanwege 'Varkens in Nood'

Short Reads - Ruim een jaar na het "Varkens in Nood"-arrest verschijnt het eerste voorstel van de regering om de Awb Aarhus-proof te maken. Op 6 april 2022 is het concept- "Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood" voor internetconsultatie gepubliceerd. In dit blogbericht bespreken wij de beoogde wijzigingen en de mogelijke gevolgen voor de praktijk.

Read more

24.03.2022 NL law
Beschermde diersoorten en woningbouw: wanneer wordt een Wnb verbod overtreden?

Short Reads - De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening streeft naar het versnellen van woningbouw tot 100.000 woningen per jaar. Op veel plekken in Nederland komen beschermde diersoorten voor. In de Wet natuurbescherming staan verboden handelingen ten aanzien van beschermde dieren, die alleen mogen worden uitgevoerd met toestemming van de provincie. Wanneer overtreedt een woningbouwproject precies een van die verboden en hoe wordt dat voorkomen? In dit blogbericht leggen wij dat uit.

Read more

03.05.2022 NL law
Casus Weespersluis: een procedeerverbod in kort geding vanwege misbruik van recht. Kan dat zo maar?

Short Reads - De kortgedingrechter verplichtte onlangs een  ideële stichting haar beroep tegen een omgevingsvergunning in te trekken vanwege  misbruik van recht jegens derden (ECLI:NL:RBNHO:2022:3145). Dit gebeurt niet iedere dag. Wat was er aan de hand in deze opzienbarende zaak? En wanneer maakt het vorderen in kort geding van een procedeerverbod een kans? In dit blogbericht gaan wij in op die vragen en duiden wij de praktische betekenis van de uitspraak voor de praktijk.

Read more

20.05.2021 NL law
Failed to submit a view? An appeal of an interested party against an environmental or spatial planning decision is nevertheless admissible

Short Reads - An interested party who lodges an appeal against an environmental or spatial planning decision may no longer be declared inadmissible because he failed to submit a view on an earlier draft. This means that in such cases the administrative judge must still hear the appeal. Article 6:13 of the General Administrative Law Act (Awb) cannot be invoked.

Read more

Other specialists