Guan Schaiko

Guan Schaiko

Guan Schaiko focuses on zoning, planning, and environmental law. He assists and advises public authorities, property developers, and private individuals on the regulatory aspects of project development, land use initiatives, and nature conservation.

Guan specialises in nature and biodiversity law and nuclear energy law. He has a particular interest in national and international human rights protection. In addition, he has gained work experience from the diplomatic world: firstly from the Belgian Permanent Mission in Geneva, and subsequently from the Belgium’s Federal Public Service for Foreign Affairs, Foreign Trade, and Development Cooperation.

He holds a master’s degree in law from the Catholic University of Leuven (2009) and a European master’s degree in human rights and democratisation from the European Inter-University Center in Venice and Seville (2010). Furthermore, he was a teaching assistant at the public law department of the Catholic University of Leuven from 2010 until 2014.

Guan is the author of several publications on the national and international protection of human rights and on public law. He is also a core member of the editorial staff for the law journal Milieu- en Energierecht (MER), which focuses on environmental law and energy law.

Guan joined the Brussels office of Stibbe in 2011.

  • Languages: Dutch, French, English, Spanish, Kurdish
  • Admitted to the Brussels Bar: 2011

Experience

Related news

11.05.2018
Bodemattest als opschortende voorwaarde: Hof van Cassatie staat dit gedeeltelijk toe

Articles - In een arrest van 22 maart 2018 schept het Hof van Cassatie enige klaarheid over het gebruik van opschortende voorwaarden die gaan over de informatieplicht met betrekking tot de bodem van een onroerend goed. Het principe van de opschortende voorwaarde gekoppeld aan het verkrijgen van een bodemattest wordt aanvaard, maar de uitwerking dient in lijn te zijn met de doelstelling van het Bodemdecreet.

Read more

05.04.2018
Qu'est-ce qu'un « plan ou programme » au sens de la directive ESIE? Le fondement juridique d’une autorisation

Articles - Dans le Jaarboek 2017 TeRecht édité par Larcier, Guan Schaiko et Stefanie François approfondissent la notion de « plans et programmes » au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (ci-après « directive ESIE »).

Read more

09.03.2018
Over omgevingshandhaving en wapenregularisaties... Wat is nieuw vanaf 1 maart 2018?

Articles - Op 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning in werking getreden. In deze blog wordt stilgestaan bij enkele nieuwigheden. Bovendien dient er zich vanaf 1 maart 2018 ook een nieuwe regularisatieperiode aan voor eenieder die niet over een vergunning beschikt voor vergunningsplichtige wapens, munitie en laders. Hierna staan wij stil bij deze nieuwe aangifteprocedure.

Read more

05.01.2018
Wie bewaakt de bewakers? Vlaanderen schaft substitutierecht inwoners van gemeente af

Articles - Het Decreet Lokaal Bestuur van 21 december 2017 schaft het substitutierecht voor inwoners om namens hun gemeente in rechte op te komen, af. De Vlaamse regering en de Vlaamse decreetgever achten het substitutierecht "weinig zinnig en democratisch verantwoord". Een dergelijke verantwoording van de afschaffing van het substitutierecht lijkt problematisch in het licht van het beginsel van de scheiding der machten. Daarmee rijst de onvermijdelijke vraag: wie bewaakt de bewakers? Wellicht het Grondwettelijk Hof.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring