I am Astrid Helstone
Employment and Benefits specialist
Financial Institutions specialist

Astrid Helstone

Through an open-minded and analytical approach, Astrid works in close partnerships with her clients to help achieve their commercial and legal goals.

Astrid specialises in litigation and advising on individual and collective employment law issues. She advises many large financial institutions on strategic and cross-border employment issues associated with financial regulations. In such matters she regularly handles capital requirements restrictions for executive compensation & incentive schemes and the remuneration rules for alternative investment funds.

Furthermore, Astrid advises companies dealing with strategic employment law issues associated with large restructurings, collective redundancies and on Dutch and European works council issues.

Astrid has a Master of French Language and Literature from the University of Amsterdam (1997) and a Master of Law (2000), also from the University of Amsterdam.

  • Languages: Dutch, English, French
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 2000
  • Partner since: 2012

Experience

Related news

22.02.2017 NL law
Annotatie onder Gerechtshof Amsterdam - 24 januari 2017

Articles - Appellanten, negen werknemers, zijn op 25 januari 2016 voor bepaalde tijd in dienst getreden bij de musical Sky. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de arbeidsovereenkomsten ook eerder dan de overeengekomen einddatum van rechtswege kunnen eindigen, namelijk indien en zodra de productie (de musical) stopt. In de arbeidsovereenkomsten van werknemers 2 tot en met 9 is daaraan toegevoegd: “wanneer de laatste voorstelling plaatsvindt, is afhankelijk van diverse externe factoren”. Partijen duiden deze clausules aan als “de projectclausule”.

Read more

30.08.2017 NL law
Annotatie onder gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 30 augustus 2017

Articles - De werkgever heeft in 2016 besloten tot een reorganisatie. Met de ondernemingsraad heeft hij overeenstemming bereikt over een sociaal plan, waarin was voorzien in begeleiding van de boventallige werknemers naar een andere werkkring. Aan de werknemer (in dienst sinds 1 oktober 2005) en 21 collega’s is het aanbod gedaan om in dienst te treden bij Dura Vermeer. De werknemer heeft dit aanbod geaccepteerd en is per 1 augustus 2016 bij Dura Vermeer in dienst getreden.

Read more

16.02.2017 NL law
Annotatie onder Kantonrechter Rechtbank Oost-Brabant - 16 februari 2017

Articles - De werkgever voert de Wet Sociale Werkvoorzieningen en de Participatiewet uit. De werknemer, in dienst sinds 31 augustus 2012, heeft een WSW-indicatie vanwege lichamelijke beperkingen. Op 22 december 2015 heeft de  werknemer onbetaald verlof gekregen om van 25 december 2015 tot en met 25 februari 2016 naar Ethiopië te gaan om voor zijn moeder te zorgen.

Read more

13.12.2016 NL law
Annotatie onder Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 13 december 2016

Articles - De kernvraag is of geïntimeerde (TRS) op grond van de vaststellingsovereenkomst met appellant verplicht was om betrouwbaarheidsverklaringen voetstoots af te geven of dat zij enige nuancering mocht aanbrengen, in dit geval in de vorm van een verwijzing naar de Rabobank Graafschap-Zuid. Appellant heeft uit de vaststellingsovereenkomst niet mogen afleiden dat TRS zich ook verplichtte om te liegen wanneer haar in een officieel kader vragen gesteld zouden worden over de handelwijze van appellant rond de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met TRS.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy