Annemieke Zwanenburg

Annemieke Zwanenburg

Annemieke Zwanenburg
Annemieke Zwanenburg
  • Associate Amsterdam
  • T. +31 20 546 06 74
  • E. Annemieke.Zwanenburg@Stibbe.com Annemieke.Zwanenburg Stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 2019

Related news

15.07.2022 NL law
Het kabinet wil dat rechters wetten toetsen aan de Grondwet. Wat betekent dat concreet?

Short Reads - Het kabinet wil dat rechters formele wetgeving kunnen toetsen aan de Grondwet. Dat staat in de hoofdlijnenbrief die de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Rechtsbescherming op 1 juli 2022 stuurden aan beide Kamers van de Staten-Generaal. Hoe zou dit er in Nederland precies uit zien? En wat zijn de gevolgen van deze wens van het kabinet. Dit blogbericht betreft het leerstuk van “constitutionele toetsing”, gaat in op die hoofdlijnenbrief en wat deze concreet betekent.

Read more

13.08.2019 NL law
Exit willekeursluis: een nieuwe rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften

Short Reads - Met ingang van 1 juli 2019 geldt er een nieuwe maatstaf voor de rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften ("avv's"). De (bestuurs)rechter laat met de '1 juli-uitspraken' van de Centrale Raad van Beroep (die zijn afgestemd met de andere hoogste rechterlijke colleges) definitief de terughoudende zogenaamde 'willekeursluis' uit het klassieke Landbouwvliegers-arrest los. Als de rechtmatigheid van een avv aan de orde is, zal de rechter dit avv voortaan intensiever en kritischer toetsen aan algemene rechtsbeginselen.

Read more

05.08.2019 NL law
Wet Markt en Overheid opnieuw verlengd in afwachting van nieuwe regels over de verhouding tussen markt en overheid

Short Reads - De werking van de Wet Markt en Overheid is met twee jaar verlengd. Ondertussen werkt de wetgever door aan reeds aangekondigde aanpassingen van de wet. De huidige gedragsregels voor overheden die economische activiteiten verrichten blijven door de verlenging van toepassing (hoofdstuk 4b Mededingingswet) tot 1 juli 2021.

Read more

Other specialists