Conference

Stibbe Klimaatcongres 2022

Stibbe Klimaatcongres 2022

Stibbe Klimaatcongres 2022

22.07.2022 NL law

Tijdens het Stibbe Klimaatcongres op 22 september 2022 bespreken we samen met sprekers uit het bedrijfsleven multidisciplinair hoe de (Europese) klimaattransitie impact heeft op organisaties. U kunt zich nog aanmelden voor het evenement.

Klimaatverandering zet de Europese en nationale wetgevers ertoe ambitieuze maatregelen te nemen om deze verandering, en de gevolgen ervan, te beperken. Ook NGO's voeren de druk op. Deze klimaattransitie vereist een actieve bijdrage van bedrijven en organisaties. Daarmee stelt het ook uw organisatie voor uitdagingen op aspecten als governance, finance & reporting en compliance. Tijdens het Stibbe Klimaatcongres nemen wij u aan de hand van deze drie thema’s mee in de uitdagingen die er op u af komen en de wijze waarop u hier met uw organisatie op kan anticiperen.

Met panels bestaande uit Stibbe experts en topsprekers uit het bedrijfsleven (Carolien Gehrels van Arcadis, Rob Verjans van het ABP, Hedwig Sietsma van KLM en Jan Ernst de Groot van Ahold Delhaize) bespreken we onze visie vanuit verschillende juridische en praktische invalshoeken, waarbij de volgende vragen centraal staan:

 • Hoe stem ik mijn bestuurscultuur af op klimaattransitie?
 • Hoe heeft de klimaattransitie impact op mijn bedrijfsresultaten?
 • Hoe ga ik om met de voor mij relevante overheden op operationeel niveau?
 • Hoe voorkom ik, en ga ik om met, juridische risico’s, claims en aansprakelijkheden?

 

Het programma van het Klimaatcongres op 22 september 2022 ziet er als volgt uit:

13.00-13.40: Ontvangst met netwerklunch

13.40-14.00: Opening

 • Wat houdt klimaattransitie in?
 • Hoe verder met Parijs, Fit to 55 en de Greendeal?

Met: Carolien Gehrels (Global Director Energy Transition, Arcadis, voormalig voorzitter van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie en voormalig voorzitter Uitvoeringstafel klimaatakkoord industrie) en Valérie van ‘t Lam (Partner, Stibbe).

14.00-15.00: Governance: Wat betekent klimaatverandering voor de boardroom?

 • Verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en relaties met aandeelhouders

Met: Rob Verjans (General Counsel, ABP), Jan Ernst de Groot (Chief Legal Officer & Chief Sustainability Officer, Ahold Delhaize), Barbara Bier (Of counsel, Stibbe), Heleen Kersten (Partner, Stibbe)

15.00-16.00: Finance: Hoe kunnen klimaatambities impact hebben op bedrijfsresultaten?

 • Hoe gaan we om met financieringen van klimaatdoelen?
 • Hoe beïnvloeden financiering en fiscale incentives danwel heffingen de bedrijfsresultaten positief en/of negatief?
 • Hoe gaan we om met ESG-disclosures in financiële verslaggeving?

Met: Marieke Driessen (Partner, Stibbe), Reinout de Boer (Partner, Stibbe), Steven Hijink (Counsel, Stibbe)

16.00-16.30: Pauze

16.30-17.30: Compliance en aansprakelijkheidsrisico: Van welke risico's ligt senior management wakker?

 • Aan welke (financiële) aansprakelijkheidsrisico’s voor klimaatdoelen zijn bedrijven en hun bestuurders civielrechtelijk en/of strafrechtelijk blootgesteld?
 • Welke (andere) veranderingen kunnen NGO’s afdwingen via de civiele- straf of bestuursrechter?
 • Welke rol speelt overheidsfinanciering (staatssteun) bij het faciliteren van de klimaattransitie en waarom is compliance met de toepasselijke (staatssteun)regelgeving cruciaal?
 • Het management krijgt er de nodige zorgen bij: waar zullen de bestuurders wakker van (moeten) liggen?
 • Hoe om te gaan met handhavers en overheden op operationeel niveau?

Met: Hedwig Sietsma (Director Climate Policy, KLM), Valérie van ’t Lam (Partner, Stibbe), Ali al Khatib (Senior Associate, Stibbe), Branda Katan (Partner, Stibbe), Daan Doorenbos (Partner, Stibbe)

17.30-18.15: Borrel

Team

Related news

30.09.2022 NL law
FAQ: Bodembeschermingsrecht

Articles - Bij de verkoop van vastgoed en grond speelt de status van de bodem vaak een grote rol. Kopers willen graag weten of er sprake is van bodemverontreiniging en zo ja, wie verantwoordelijk is voor het saneren ervan. In dit blogbericht wordt in FAQ-vorm besproken wat er juridisch gezien geldt voor de bescherming van de bodem.

Read more