Conference

Stibbe Klimaatcongres 2022

Stibbe Klimaatcongres 2022

Stibbe Klimaatcongres 2022

22.07.2022 NL law

Tijdens het Stibbe Klimaatcongres op 22 september 2022 bespreken we samen met sprekers uit het bedrijfsleven multidisciplinair hoe de (Europese) klimaattransitie impact heeft op organisaties. U kunt zich nog aanmelden voor het evenement.

Klimaatverandering zet de Europese en nationale wetgevers ertoe ambitieuze maatregelen te nemen om deze verandering, en de gevolgen ervan, te beperken. Ook NGO's voeren de druk op. Deze klimaattransitie vereist een actieve bijdrage van bedrijven en organisaties. Daarmee stelt het ook uw organisatie voor uitdagingen op aspecten als governance, finance & reporting en compliance. Tijdens het Stibbe Klimaatcongres nemen wij u aan de hand van deze drie thema’s mee in de uitdagingen die er op u af komen en de wijze waarop u hier met uw organisatie op kan anticiperen.

Met panels bestaande uit Stibbe experts en topsprekers uit het bedrijfsleven (o.a. Carolien Gehrels van Arcadis, Rob Verjans van het ABP en Hedwig Sietsma van KLM) bespreken we onze visie vanuit verschillende juridische en praktische invalshoeken, waarbij de volgende vragen centraal staan:

 • Hoe stem ik mijn bestuurscultuur af op klimaattransitie?
 • Hoe heeft de klimaattransitie impact op mijn bedrijfsresultaten?
 • Hoe ga ik om met de voor mij relevante overheden op operationeel niveau?
 • Hoe voorkom ik, en ga ik om met, juridische risico’s, claims en aansprakelijkheden?

 

Het programma van het Klimaatcongres op 22 september 2022 ziet er als volgt uit:

1. Opening

 • Wat houdt de klimaattransitie in?
 • Hoe verder met Parijs, Fit to 55 en de Greendeal?
 • Met o.a.: Carolien Gehrels (Global Director Energy Transition, Arcadis), Valérie van ’t Lam (partner, Stibbe)
   

2. Governance: Wat betekent klimaatverandering voor de boardroom?

 • Verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en relaties met aandeelhouders
 • Panel met o.a.: Rob Verjans (General Counsel ABP), Barbara Bier (Of counsel, Stibbe), Heleen Kersten (partner, Stibbe)
   

3. Finance: Hoe kunnen klimaatambities impact hebben op bedrijfsresultaten?

 • Hoe gaan we om met de financiering van klimaatdoelen?
 • Hoe beïnvloeden financiering en fiscale incentives danwel heffingen de bedrijfsresultaten positief en/of negatief?
 • Hoe gaan we om met ESG disclosures in financiële verslaggeving?
 • Panel met o.a.: Marieke Driessen (partner, Stibbe), Reinout de Boer (partner, Stibbe), Steven Hijink (counsel, Stibbe)
   

4. Compliance en aansprakelijkheidsrisico’s: Van welke risico’s ligt senior management wakker?

 • Aan welke (financiële) aansprakelijkheidsrisico’s voor klimaatdoelen zijn bedrijven en hun bestuurders civielrechtelijk en/of strafrechtelijk blootgesteld?
 • Welke (andere) veranderingen kunnen NGO’s afdwingen via de civiele straf- of bestuursrechter?
 • Welke rol speelt overheidsfinanciering (staatssteun) bij het faciliteren van de klimaattransitie en waarom is compliance met de toepasselijke (staatssteun)regelgeving cruciaal?
 • Het management krijgt er de nodige zorgen bij: waar zullen de bestuurders wakker van (moeten) liggen?
 • Hoe om te gaan met handhavers en overheden op operationeel niveau?
 • Panel met o.a.: Hedwig Sietsma (Director Climate Policy, KLM), Valérie van ‘t Lam (partner, Stibbe), Ali al Khatib (senior associate, Stibbe), Branda Katan (partner, Stibbe), Daan Doorenbos (partner, Stibbe)
   

5. ​​Borrel

Het programma start om 13.00 uur en zal tot ongeveer 18.00 uur duren. Dit is inclusief netwerklunch en een borrel achteraf. Tijdens het programma is er uiteraard voldoende tijd om vragen te stellen en met andere deelnemers en sprekers van gedachten te wisselen.

Het Stibbe Klimaatcongres richt zich op een breed publiek dat bestaat uit bestuurders, legal counsel en andere professionals uit de zakelijke sector voor wie deze onderwerpen een actuele of toekomstige uitdaging zijn.

Wij nodigen u graag uit om bij dit congres op ons kantoor in Amsterdam aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar stibbeevents@stibbe.com. Mocht dit congres ook interessant zijn voor anderen binnen uw organisatie, dan zijn zij van harte uitgenodigd.

Team

Related news

09.08.2022 NL law
Het initiatiefvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen in internationale context

Articles - Internationaal maatschappelijk ondernemen, in het bijzonder door corporate sustainability due diligence, staat hoog op de (internationale) agenda. In het voetspoor van enkele andere landen in Europa is in Nederland een voorstel gedaan voor een wettelijk raamwerk dat niet op specifieke hoogrisicosectoren van toepassing is, maar op een veel grotere groep ondernemingen.

Read more

12.08.2022 NL law
Reactie op ‘De lucht geklaard … Aan de slag met resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies om 50% reductie te bereiken in 2030’

Articles - Met veel belangstelling hebben Anna Collignon en Jelmer Ypinga  de bijdrage van Borgers en Molendijk in dit nummer van TO gelezen. Hierin borduren zij voort op het eerder verschenen advies dat zij als adviseurs van KokxDeVoogd schreven in opdracht van Rijkswaterstaat. Het advies bevat een mooi overzicht van de huidige en toekomstige juridische instrumenten die van belang (zullen) zijn bij het stellen van emissiegrenswaarden.

Read more

04.08.2022 NL law
Meer maatwerk bij ontvankelijkheidsbeslissingen

Short Reads - Na een blog uit 2020 heb ik de afgelopen periode enkele uitspraken gesignaleerd die lijken te wijzen op een soepelere omgang van de bestuursrechter met termijnoverschrijdingen. Zo besteedde ik aandacht aan een uitspraak van de rechtbank Limburg, waarin persoonlijke (privé) omstandigheden een doorslaggevende rol speelden. Recent is er een tweetal verzetuitspraken van de Afdeling verschenen waarin persoonlijke omstandigheden ook beslissend waren. Waait er sinds de reflectierapporten inderdaad een nieuwe wind door de ontvankelijkheidsrechtspraak?

Read more

09.08.2022 NL law
Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Articles - De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

Read more

28.07.2022 NL law
Purely commercial interest also a legitimate interest? Council of State leaves the question unanswered.

Short Reads - On 27 July 2022, the Council of State confirmed that the Dutch Data Protection Authority wrongly imposed a €575,000 fine on VoetbalTV. But the Council did not answer the question whether the AP rightly or wrongly believes that a purely commercial interest cannot be a legitimate interest within the meaning of the General Data Protection Regulation.

Read more