Inside Stibbe

Stibbe Luxembourg appoints François Bernard as Of Counsel

Stibbe announces the promotion of François Bernard to Of Counsel

Stibbe Luxembourg appoints François Bernard as Of Counsel

26.04.2022 LU law

Stibbe proudly announces the promotion of François Bernard to Of Counsel in the Corporate & Finance practice of its Luxembourg office. 

Version française

François is a recognized expert in the complicated field of cross-border mobility of companies, including mergers, divisions and conversions. He also has significant experience in a wide array of corporate and commercial law matters, including private equity investments and M&A transactions.

François holds two Ph.D. degrees in company law (Catholic University of Louvain-la-Neuve and University of Luxembourg) and an LL.M. in commercial law (University of Cambridge). He teaches company law at the University of Luxembourg and frequently publishes on various company law topics.

Due to his unique expertise, François was most recently entrusted by the Luxembourg Minister of Justice with the drafting of the bill transposing EU Directive 2019/2121 on cross-border conversions, mergers and divisions. 

François has been a member of the Luxembourg Bar since 2011 and joined Stibbe Avocats in 2013.

Bernard Beerens, Executive Partner of Stibbe Avocats, commented: “I am pleased to announce the promotion of Francois Bernard to Of Counsel, which reflects our dedication to invest in our people for the long term and our continued efforts to strengthen our Corporate & Finance practice with a focus on mergers and acquisitions and private equity. François’ achievements are a testimony of his exceptional legal capabilities and this appointment demonstrates our commitment to continue to provide our clients with the highest standards of service.”

Team

Related news

27.07.2022 NL law
Diversiteit

Short Reads - Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers ("Diversiteitswet") in werking getreden. De Diversiteitswet ziet op het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen ("RvC")[1] en de subtop van grote naamloze en besloten vennootschappen[2] en introduceert daarnaast een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. 

Read more

27.07.2022 NL law
Voortgangsbrief modernisering van het ondernemingsrecht

Short Reads - Op 27 juni 2022 zond de minister voor Rechtsbescherming een voortgangsbrief over de modernisering van het ondernemingsrecht naar de Tweede Kamer. De brief is een vervolg op eerdere brieven van zijn ambtsvoorgangers van eind 2018 (zie onze alert) en mei 2020 over dit onderwerp. In de voortgangsbrief gaat de minister in op de laatste stand van zaken van verschillende geplande en lopende wetgevingstrajecten op het terrein van het ondernemingsrecht.

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

27.07.2022 NL law
Wetsvoorstel digitale oprichting besloten vennootschappen

Short Reads - Op 21 april 2022 is het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel stelt wijzigingen voor in Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Een gedeelte van de richtlijn wordt afzonderlijk geïmplementeerd in het Handelsregisterbesluit 2008. Het wetsvoorstel is slechts van toepassing op EU-onderdanen. Dit in tegenstelling tot het voorontwerp waaronder ook niet-EU-onderdanen vielen.

Read more

27.07.2022 NL law
Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Short Reads - De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ("Wet Vifo") is op 17 mei 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert een investeringstoets op grond van nationale veiligheid. Concreet betekent dit dat voor investeringen in ca. 735 tot 1460 bedrijven in Nederland een voorafgaande meldplicht, stand still-verplichting en mogelijke 'vergunningplicht' van toepassing is. Naar verwachting treedt de wet begin 2023 in werking (met een terugwerkende kracht tot 8 september 2020).

Read more